نسبت ناروای کتاب مقدس به عیسی مسیح

  • 1395/04/08 - 18:24
کتاب مقدس مسیحیت، عیسی مسیحی را فردی دروغگو می‌نامد. اما این کتاب در طول تاریخ همواره دست‌خوش تحریف، تغییر، جعل و اضافه‌ی مسیحیان بوده است. مسیحیان برای اینکه نسبت دروغ‌گویی را از ساحت مقدس عیسی مسیح دور سازند، بار دیگر دست به تغییر کتاب مقدس زده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب مقدس مسیحیان مجموعه‌ی کتاب‌هایی است که در آن‌ها اشتباه، غلط و تناقضات بی‌شماری وجود دارد، به نحوی که پذیرش این کتاب موجب می‌شود که توهین و جسارت‌های غیرقابل وصفی به ساحت مقدس خداوند و پیامبران الهی باشد. یکی از این نمونه‌ها نسبت دادن دروغ‌گویی به خود عیسی مسیح است.
در کتاب مقدس مسیحیت در بخشی از آیات چنین آمده است: «آنگاه عیسی بدیشان گفت، وقت من هنوز نرسیده، امّا وقت شما همیشه حاضر است. جهان نمی‌تواند شما را دشمن دارد ولیکن مرا دشمن می‌دارد زیرا که من بر آن شهادت می‌دهم که اعمالش بد است. شما برای این عید بروید. من حال به این عید نمی‌آیم زیرا که وقت من هنوز تمام نشده است. چون این را بدیشان گفت، در جلیل توقّف نمود. لیکن چون برادرانش برای عید رفته بودند، او نیز آمد، نه آشکار بلکه در خفا.»[1] طبق این آیات عیسی مسیح به شاگردان خود به دروغ می‌گوید شما بروید و من نمی‌آیم؛ همین‌که آن‌ها رفتند عیسی مسیح خود نیز در خفا می‌رود.
البته این آیه یکی از آیاتی است که معرکه‌ی تحریف و جعل و اضافه‌ی مسیحیان قرارگرفته است؛ و برای اینکه عیسی مسیح را از این نسبت ناروا مبرا کنند در متن آیه دست برده‌اند. چنان‌که مقایسه این ترجمه با ترجمه‌های دیگر این امر را واضح و روشن می‌گرداند. عبارت «من حال به این عید نمی‌آیم زیرا که وقت من هنوز تمام نشده است.» که محل نزاع و دخل و تصرف است در ترجمه‌های دیگر به‌گونه‌ای آمده است که دروغ‌گویی عیسی مسیح را پنهان می‌کند.
در ترجمه مژده کتاب مقدس عبارت بالا چنین آمده است: «شما برای این عید بروید. من فعلاً نمی‏آیم زیرا هنوز وقت من کاملاً نرسیده است.»[2] مترجمان مسیحی در این ترجمه با آوردن کلمه فعلاً تا حدودی دروغ‌گویی را از ساحت عیسی مسیح دور کرده است؛ اما ترجمه تفسیری کتاب مقدس از این ترجمه نیز بهتر واقعیت را تحریف و معنایی جدید جعل کرده است: «شما الآن بروید و در مراسم عید شرکت کنید. ولی من‌بعد، در وقت مناسب خواهم آمد.»[3]
دقت در همین سه ترجمه‌ی فارسی کتاب مقدس بر هر منصفی روشن می‌کند که مسیحیان و پیروان کتاب مقدس تا چه اندازه‌ای در این کتاب دست برده و معانی و واژه‌های آن را آن گونه که مصلحتشان اقتضاء می‌کرد تبدیل و تحریف کرده‌اند. این نوع از تحریف نه‌تنها در ترجمه فارسی بلکه در ترجمه‌ی انگلیسی آن هم موجود است.

در ترجمه‌ی قدیمی American Standard Version 1901 عبارت چنین است:
[4] «I go not up unto this feast»
عیسی مسیح در این عبارت به‌روشنی می‌گوید من در این عید نخواهم آمد.

در ترجمه‌ی Amplified Bible 1954 کم‌کم به فکر اصلاح عبارت افتاده‌اند و کلمه‌ی yet را درون پرانتز قرار داده‌اند.
[5] «I am not [yet] going up to the Festival»

اما در ترجمه‌های اخیر خیال خود را راحت کرده‌اند و کلمه‌ی yet را در خود متن گنجانده‌اند:
[6] «I go not up yet unto this feast»

این همه تضاد و تناقض آیا بیانگر سستی و موهون بودن کتاب مقدس نیست؟ کتابی را که هرکس هرگونه که دوست دارد تغییر می‌دهد، آیا می‌تواند هدایت‌گر بشر باشد؟ مگر نه این کتاب خود یک هدایت‌گر می‌خواهد که آن را آن گونه که دلشان می‌خواهند و مصلحتشان ایجاب می‌کند، هدایت و تغییر دهند. آیا چنین کتابی را که دست‌خوش تغییرات بشری است می‌توان مقدس خواند؟ و آیا عمل به فرمان‌های عیسی مسیح که خود بر طبق کتاب مقدس دروغ‌گو است، می‌توان عمل کرد؟

پی‌نوشت:
[1]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، یوحنا: 6-10.
[2]. ترجمه‌ی مژده کتاب مقدس، یوحنا: 8.
[3]. ترجمه تفسیری کتاب مقدس، یوحنا: 8.
[4]. ترجمه‌ی American Standard Version 1901 کتاب مقدس، یوحنا:8.
[5]. ترجمه‌ی Amplified Bible 1954 کتاب مقدس، یوحنا: 8.
[6]. ترجمه‌ی (KJV) کتاب مقدس، یوحنا: 8.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.