تناقض در کلام عبدالبهاء در مورد تحری حقیقت

  • 1395/02/10 - 00:57
عبدالبهاء که خود تعالیم پدر را بی‌مانند می‌داند، در جاهای دیگری سخن خود را نقض می‌کند و به تازه نبودن آن تعالیم اعتراف می‌کند. مسأله‌ی «تحری حقیقت» نمونه‌ی گویای آن است. وی در جایی می‌نویسد: «اول تعليم حضرت بهاءالله، تحرّي حقيقت است و بايد انسان تحرّي حقيقت كند...» و در جای دیگر اعتراف می‌کند که تعالیم پدرش چندان هم تازگی ندارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالبهاء در تعریف از تعالیم پدرش می‌گوید: «نداءالله چنان بلند شد كه... عقول، متحير كه اين چه ندايي است كه بلند است؟ اين چه كوكبي است كه طالع است؟ يكي حيران بود، يكي تحقيق مي‌نمود، يكي بيان برهان مي‌كرد. جميع مي‌گفتند: تعاليم حضرت بهاءالله في‌الحقيقه مثل ندارد، روح اين عصر است و نور اين قرن.» [1]
او در جای دیگری «تحری حقیقت» را اولین کشف پدر معرفی و همه را به تمسک به آن دعوت می‌کند: «اول تعليم حضرت بهاءالله، تحرّي حقيقت است. بايد انسان تحرّي حقيقت كند و از تقاليد دست بكشد.» [2]
این جملات بیان‌گر این ادعاست که تعالیم بهاءالله بِکر بِکر است و تا به حال به ذهن کسی خطور نکرده است و این بهاءالله بوده که براي نخستين بار، آن‌ها را به گوش عالميان رسانده است.
در حالی‌که همین عبدالبهاء اولین کسی است که اعتراف مي‌كند، تعالیم پدرش چندان هم تازگی ندارد. او با بیان اینکه همه انبیاء الهی دعوت به تحری حقیقت می‌نمودند، این‌چنین گفته‌ی خود را نقض می‌کند و می‌گوید: «حضرت موسي ترويج حقيقت كرد و هم‌چنين حضرت مسيح، حضرت ابراهيم، حضرت رسول، حضرت باب و حضرت بهاءالله، كل، تأسيس و ترويج حقيقت نمودند.» [3]
هم‌چنین او اساس اديان الهي را یکی می‌داند و تحری حقیقت را از جمله پایه‌های دین الهی معرفی می‌کند: «اساس اديان الهي يكي است، يك حقيقت است، يك روح است، يك نور است، تعدد ندارد. از جمله اساس دين الهي، تحري حقيقت است كه جميع بشر تحرّي حقيقت كنند.» [4]
عجیب است که جانشین بهاءالله، تحری حقیقت کرده و حرف خویش را پس می‌گیرد و به تازه نبودن تعالیم پدرش اعتراف می‌کند، اما پیروانش هنوز مدعی‌اند که این تعالیم پیش از بهاءالله نبوده و او با رو کردن آن‌ها، بشریت را نجات داده است!

پی‌نوشت:
[1]. عبدالبهاء، خطابات، تهران: مؤسسه‌ی ملي مطبوعات امري، 127 بديع. ج 3، ص 78.
[2]. عبدالبهاء، همان، ج 2، ص 144.
[3]. همان، ص5.
[4]. همان، ص66.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.