سلسه حامیان فرقه‌ی بهائیت

  • 1395/01/10 - 22:38
بعد از ایجاد بابیت، ازلیه و بهائیت توسط استعمارگران، انگلیس و روس تزار، آن دو را بین خود تقسیم کردند. ازلیان نصیب انگلیس و بهائیت سهم روس گشت. بعد از تغییر حکومت تزار در روسیه، بهائیت نیز به زیر پرچم انگلستان رفت تا زمان جنگ جهانی دوم که آمریکا در آن ییروز شد. زین پس بهائیت به آمریکا پناه برده و در خدمت منافع آمریکا گام برمی‌دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعد از کودتای حسینعلی‌نوری علیه برادرش صبح‌ازل، [1] آن‌چه را علی‌محمد شیرازی ساخته بود، به وسیله‌ی جانشین او، یحیی‌نوری معروف به «ازل»، ادامه داده شد. ازلیان با حمایت انگلیس و بهائیان به پشتوانه‌ی هواداری‌های بی‌دریغانه‌ی روس‌تزار، درصدد تقویت و توسعه‌ی خویش بودند.
این روند ادامه داشت تا روس‌تزار به رژیم «بلشویکی» تغییر یافت و بهائیت، سهم انگلستان شد. «از آن پس عنصر بهائی چون عنصر جهود، به عنوان یکی از عوامل پیشرفت سیاست انگلیس در ایران درآمد. طرفه اینکه از جهودان نیز کسانی به آن فرقه (بهائیت) پیوسته‌اند».[2]
بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی آمریکا در آن، فرقه‌ی بهائیت نیز به سمت آمریکا روی‌گردان شد و ضمیمه‌ی دستگاه جاسوسی آمریکا گردید و همانند وهابیسم، که مخلوق شش دانگ انگلیس بود، به خدمت‌گذاری آمریکا درآمد.[3] به گفته‌ی مرحوم لنکرانی: «الآن روس، آمریکا، انگلیس و فرانسه (در حمایت از بهائیت) همکاری دارند. همه دارند حمایت می‌کنند... و حساسیت و پی‌گیری مشترک مارکسیسم و کاپیتالیسم راجع به حمایت از جاسوسان بین‌المللی بهائیت، گویی خیلی بیشتر از مشترکات دیگر آنان است».[4]
ابرقدرت‌های ضد بشر، به رغم اختلافات و تضادهایی که بر سر منافع خود با هم دارند، همه با اسلام، مخصوصاً شیعه، در ستیزند.[5] به همین جهت است که فرقه‌ی بهائیت در پیروی از این سیاست استعمار، همواره با شیعه در ستیز بوده و هست، از قتل‌عام شیعیان در ایران و عراق گرفته [6] تا جاسوسی این فرقه در ایران و سایر کشورها برای دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل.[7]
آری؛ شیعه‌ی شجاع، مظلوم، ضد سلطه و همیشه بیدار، شیعه‌ای که هر چه شهید می‌دهد، باز هم راست قامت می‌ماند و به راهش معتقد است و چون شیری در برابر استعمارگران می‌غرد و در مقابل هر ظلمی می‌ایستد، جا دارد که دولت‌های استعمار، فرقه‌هایی نظیر بهائیت و... را مثل خوره به جانش بیندازند تا به خیال خود آن را تضعیف کنند.

پی‌نوشت:

[1]. بنابر مدارک موجود، باب کاذب، جانشین بعد از خود را صبح ازل معرفی کرد و حسینعلی‌نوری بر علیه او توطئه کرد تا جانشینی بابیه را خود به دست گیرد. از جمله مدارک جانشینی صبح ازل بر بابیت: میرزا آقاجانی کاشانی، نقطة الکاف، ص ۲۳۸ و ۲۴۴.
[2]. فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، بی‌تا، چاپ پنجم، ص 457.
[3]. فصل‌نامه مطالعات تاریخی ویژه بهائیت، مأخذ: 72.
[4]. همان، مأخذ: 77.
[5]. اظهارات و خاطرات آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی، مندرج در فصل‌نامه مطالعاتی تاریخی، مأخذ: 76.
[6]. جهت مطالعه‌ی برخی از جنایات بابیت و بهائیت در ایران و عراق، بنگرید به مقاله‌ی: بهائیت حامی صلح یا خشونت
[7]. خبرگزاری فارس، مدارک جاسوسی بهائیت برای موساد و سیا موجود است، ۹۲/۱۱/۲۹، کلیک کنید...

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.