با کاتولیک‌هایی که ازدواج مجدد می‌کنند، درست برخورد کنید!

  • 1394/05/15 - 08:21
در آیین کاتولیک، معتقدانی که طلاق می‌گیرند اما دوباره ازدواج می‌کنند، مرتکب گناهی بزرگ می‌شوند و دیگران سعی می‌کنند به شدت از آنان دوری کرده و در جمع‌های خود راه ندهند. حالا پاپ از همه خواسته درهای کلیسا را به روی این مومنان باز نگه دارند. پاپ فرانسیس گفته است: «کسانی که طلاق گرفتند و دوباره ازدواج کردند- و حتی فرزندان آنها- مستحق برخورد...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در آیین کاتولیک، معتقدانی که طلاق می‌گیرند اما دوباره ازدواج می‌کنند، مرتکب گناهی بزرگ می‌شوند و دیگران سعی می‌کنند به شدت از آنان دوری کرده و در جمع‌های خود راه ندهند. حالا پاپ از همه خواسته درهای کلیسا را به روی این مومنان باز نگه دارند.
پاپ فرانسیس گفته است: «کسانی که طلاق گرفتند و دوباره ازدواج کردند- و حتی فرزندان آنها- مستحق برخورد بهتری از جانب کلیسا و اصحاب آن هستند». او از همه کشیش‌ها و یاران کلیسا خواسته با این خانواده‌ها طوری برخورد کنند که دوباره به کلیسا روی آورند. قرن‌ها است معتقدان مذهب مسیحیت کاتولیک که ازدواج می‌کنند با نوعی بی‌محلی از جانب کلیسا مواجه شده و طرد می‌شوند. تصمیم جدید پاپ امیدواری را در میان بسیاری از معتقدان به آئین ایجاد کرده است. قرار است واتیکان در پاییز پیش رو یک کنفرانس یک ماهه در باب خانواده برگزار کند و انتظار می‌رود کلیسا به طور رسمی طرد کاتولیک‌های طلاق گرفته را به طور کلی نفی نماید. پاپ فرانسیس در مورد این افراد گفته است: «کلیسا در برابر کسانی که از همسران خود جدا شده اما زندگی و خانواده جدیدی تشکیل داده‌اند چه می‌تواند بکند؟ کسانی که در زندگی اولشان شکست خورده‌اند اما قصد دارند پیمان جدیدی آغاز کنند باید توسط کلیسا جذب شوند تا بدانند که به این آئین تعلق دارند». پاپ در ادامه گفته است: «ما وقتی این والدین را از کلیسا می‌رانیم، چطور انتظار داریم فرزندان آنها مؤمن و معتقد به کلیسا بار بیایند؟»
کشیش‌های کاتولیک طبق قانون حق ازدواج ندارند؛ هرچند با بروز آزارهای جنسی کودکان توسط کشیش‌ها، این قانون نیز به طور سفت و سخت اجرا نمی‌شود.
منبع: شفقنا، 14 مرداد 1394.
چند مطلب:
طبق کتاب مقدس مرد حق ندارد زن خود را طلاق دهد و زن مطلقه نیز حق ازدواج مجدد ندارد: «هر کس زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بود و هر کس زن مطلّقه مردی را به نکاح خویش درآورَد زنا کرده باشد» (انجیل لوقا 16: 18).
تنها مجوز طلاق، زناکار بودن زن است: «به شما می‌گویم هر که زن خود را به غیر علّت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند، زانی است و هر که زن مطلقّه‌ای را نکاح کند، زنا کند» (انجیل متی 19: 9). اینکه تنها مجوز طلاق، زناکار بودن زن باشد، سخت است و چه بسا زن و شوهری به دلایل دیگری با یکدیگر سازگاری نداشته باشند و نتوانند به زندگی مشترک ادامه دهند، تکلیف چیست؟ برخی مسیحیان برای گرفتن طلاق ناچار به تهمت زنا به همسرشان شده‌اند، تا بتوانند طبق آیین مسیحیت همسرشان را طلاق بدهند!
آیا با این شرایط، بی‌خیال ازدواج شدن بهتر نیست؟ کتاب مقدس پاسخ می‌دهد:
«شاگردان عیسی به او گفتند: با این حساب، ازدواج نکردن بهتر است. عیسی فرمود: هر انسانی نمی‌تواند از ازدواج بپرهیزد، بلکه فقط کسانی می‌توانند مجرد بمانند که از خداوند فیض خاصی یافته باشند» (انجیل متی 19: 10-11). طبق فراز فوق، اصل با تجرد است و ازدواج یک حکم ثانویه است برای کسانی که نمی‌توانند بر شهوات خود غالب آیند. اما آیا تنها حکمت ازدواج اطفاء غریزه جنسی است؟‌ اگر «فیض خاص خداوند» نصیب حال همه بشر شود و بتوانند مجرد باقی بمانند، آیا نسل بشر ادامه پیدا می‌کند؟

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.