فقه زرتشتی و ازدواج اجباری برای دختران

  • 1393/08/07 - 13:18
در سرزمین من دختران و زنانی هستند که صدای دردها و رنج‌هایشان کمتر به گوش مردمان رسیده است، به ویژه دخترکانی که ناله‌ی پرسوزشان در میان خروش گردبادهای تاریخ شنیده نشد. زمان هرچه پیشتر می‌رود، اندک اندک، صدای آن ناله‌ها از اعماق تاریخ به گوش‌های تشنه‌ی حقیقت می‌رسد، اما هنوز هستند کسانی که وقیحانه در پی خاموش کردن آن ناله‌ها برای همیشه اند، از جمله مبلغین و مروجین زرتشتی‌گری و باستانگرایی با وقاحت تمام، به انکار حقایق می‌کوشند که به راستی خیانتی بزرگ به تاریخ و رنج‌های این ملّت است...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آرامش در پرتو معنویت، گمشده‌ی امروز بشر است که برخی از یافتن آن ناامید و برخی امیدوارانه در جستجوی آن هستند. در این میان، رنجدیدگان تاریخ بیش از همگان تشنه این آرمان اند. در سرزمین من دختران و زنانی هستند که صدای دردها و رنج‌هایشان کمتر به گوش مردمان رسیده است، به ویژه دخترکانی که ناله‌ی پرسوزشان در میان خروش گردبادهای تاریخ شنیده نشد. زمان هرچه پیشتر می‌رود، اندک اندک، صدای آن ناله‌ها از اعماق تاریخ به گوش‌های تشنه‌ی حقیقت می‌رسد، اما هنوز هستند کسانی که وقیحانه در پی خاموش کردن آن ناله‌ها برای همیشه اند، از جمله مبلغین و مروجین زرتشتی‌گری و باستانگرایی با وقاحت تمام، به انکار حقایق می‌کوشند که به راستی خیانتی بزرگ به تاریخ و رنج‌های این ملّت است.

اوستا، وندیداد، فرگرد 4، بند 44 می‌گوید که اگر کسی دختری را از خاندانی خواستگاری نمود، باید او را به عقد آن خواستگار در آورد.[1] جیمز دارمستتر در توضیح این بند از اوستا می‌گوید: «زنان -در آیین زرتشتی- همانند گاو و زمین کشاورزی، یک شیء قابل معامله است [Woman is an object of contract, like cattle or fields]. او توسط پدر یا پدربزرگش فروخته می‌شود. معمولاً زمانی که هنوز در گهواره است [She is sold by her father or her guardian, often from the cradle] و...».[2]

مورادی از فتاوای موبدان زرتشتی در متون فقهی (از جمله فتوای 12 از روایات آذرفرنبغ فرخزادان) وجود دارد که نشان می‌دهد در دین زرتشتی، شوهر دادن دختر سه ساله عملی مجاز شمرده می‌شد.[3] همچنین در فتوای چهاردهم از روایات آذرفرنبغ فرخزادان می‌خوانیم:
 if a girl of nine years has attained to puberty, she cannot give herself in marriage to a man without the consent of a lawful guardian, and turn away from the wifehood of that man; if she turns away, she is a sinner deserving death, after a full year expires thereafter.
اگر یک دختر 9 ساله به سن بلوغ برسد، بدون اجازه سرپرست قانونی‌اش نمی‌تواند به ازدواج مردی درآید، یا اگر هم در این سن به ازدواج مردی درآمد، و پس از مدتی از همسریِ شوهرش رویگردان شود، گناهکار و سزاوار مرگ خواهد بود...[4].

پروفسور تورج دریایی در کتاب «شاهنشاهی ساسانی» می‌نویسد که سن بلوغ دز آیین زرتشتی برای دختران، 9 سالگی بود،[5] و ازدواج برای دختران، بدون اذنِ سرپرستشان -پدر یا پدربزرگ یا...- غیر مجاز بود.[6] گفته شد که سرپرست دختر (پدر یا پدربزرگش) می‌توانست او را پیش از رسیدن به سن بلوغ به ازدواج مردی دیگر درآورد، و این دختر «اگر تازه به سن بلوغ رسیده و شوهر خود را ترک می‌کرد، سزاوار مرگ بود».[7] همچنین می‌گوید: «زن یا دختر جوانی که نمی‌خواست ازدواج کند نیز سزاوار مرگ دانسته می‌شد».[8]

جالب است بدانیم که بر اساس وندیدادِ اَوستا، در برخی موارد گناه، یک مرد زرتشتی در صورتی بخشیده می‌شد که دختر یا خواهر نوجوان خود را به همراه زیورآلات و "بستر" در اختیار موبدان قرار می‌داد.[9] دردناک‌تر از همه‌ی این موارد، آنجاست که دین زرتشتی رسماً به مردان زرتشتی اجازه ازدواج (همخوابگی) با محارم را داده است،[10] و در این همبستری، رضایت دختر یا خواهر شرط نیست. در فتوای بیستم از «روایت آذرفرنبغ فرخزادان» آمده است که اگر دختری راضی به ازدواج با پدر یا برادرش نشود، پدر و یا برادر می‌توانند به زور با او هم‌بستر شوند و در این صورت هم از ثواب ازدواج با محارم برخوردار می‌گردند.[11] قابل توجه آن است که در آیین پاک زرتشتی، پسران به صورتی ویژه بر دختران برتر شمرده می‌شدند. در حقیقت بنا بر اوستا و متون پهلوی، ارزش دختران بسیار کمتر از پسران است.[12]

پی‌نوشت:

[1]. جیمز دارمستتر، مجموعه قوانین زردشت (وندیداد اوستا)، ترجمه دکتر موسی جوان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1384. ص 110
[2]. بنگرید به: The Zend Avesta,Part I, The Vendidad, Translated by James Darmesteter, from Sacred Books of the East (Vol.‎ IV), Translate in English by Various Oriental Scholars, by F. Max Mϋller, Oxford, Clarendon Press, 1880, pp 45
[3]. روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ترجمه حسن رضایی باغ‌بیدی، تهران: انتشارات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۴. ص 8-9؛ و همچنین: The Pahlavi Rivayat of Adur-Farnbag, Translate  by Behramgore Tahmuras Anklesaria, Question 12
[4]. بنگرید به: The Pahlavi Rivayat of Adur-Farnbag, Translate  by Behramgore Tahmuras Anklesaria, Question 14
[5]. تورج دریایی، شاهانشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات ققنوس، 1386. ص 172
[6]. تورج دریایی، همان، ص 173
[7]. تورج دریایی، همان، ص 173 (به نقل از روایت پهلوی آذرفرنبغ، فصل 14).
[8]. تورج دریایی، همان، ص 175
[9]. اوستا، گزارش دکتر دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391. ج 2 ص 822 (اوستا، وندیداد، فرگرد 14، بند 14-15) ؛ جیمز دارمستتر، مجموعه قوانین زردشت (وَندیدادِ اوستا)، ترجمه دکتر موسی جوان، تهران: نشر دنیای کتاب، 1384. ص 228
[10]. بنگرید به: «دینکرد و دلایل مشروعیت ازدواج با محارم در آیین زرتشت»، «ازدوا‌ج‌های برادر-خواهری در آیین زرتشت»، «ازدواج‌های پدر-دختری در آیین زرتشتی»، «ازدواج‌های مادر-پسری در آیین زرتشتی».
[11]. روایت آذرفرنبغ فرخزادان، پرسش بیستم:
The Pahlavi Rivayat of Adur-Farnbag, Tr.‎‎ by Behramgore Tahmuras Anklesaria, 1938, Question 20
[12]. بنگرید به «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»

تولیدی

دیدگاه‌ها

اینها چیست که به دین الهی میبندید؟ ازدواج با محارم و ثواب در دینی که همه میدانیم از جانب خدا آمده؟ آیا اصلا تا به حال لای اوستا را هم باز کرده اید؟ وقتی اهورامزدا در اوستا میفرماید که پسر و دختر هم سطح هم اند .

سلام آریا گرامی؛ آنچه گفته شد مستند به اسناد حقوقی فقه زرتشتی است. دین زرتشتی ساسانی را به راستی نمیتوان دین الهی نامید. اهورامزدا نی هیچ گاه از تساوی پسر و دختر سخن نگفت، بلکه روشن است که در دین زرتشتی و بر اساس اوستا، پسر برتری ویژه ای بر دختران دارد [بنگرید به رفرنس شماره 12 در مقاله]. اصلاً دختران و زنان در آیین زرتشت جانورانی از نسل اهریمن و عامل خباثت شمرده میشدند.

مثلا تو دین اسلام برابری زن و مرد داریم ؟؟ برای همینه دیه زن نصف مرده و زن نصف مرد ارث میبره ؟ واز اینها مهم تر اینکه تو خود دین اسلام سن تکلیف رو برای دختران 9سال تعیین کردن . در ثانی به تاریخ دوستان عربتان یه نگاه بندازین اونا رسم داشتن همسرانشان را با هم تعویض میفرمودن . دوست گلم دنبال چی هستی شما

تورو خدا نگاه کنید ، طرف تمام منابع جعل و تحریف کرده ، کتاب اذرفرنبغ پرسش و پاسخ هست ، پس کو پرسش کو پاسخ ؟ منظور وندیداد اینه که باید از ازدواج استقبال بشه و در برابر ان سختگیری اعمال نشه ، بنده از همه درخواست میکنم کتاب "زن در عصر ساسانی" بارتلمه را بخوانند که بارتلمه در اخرین سطر میگوید : ملاحظه بفرمایید که زن در امپراطوری ساسانی به صورت جدی راه استقلال و تعالی خود را میپیمود لیکن هجوم اعراب مسلمان و پیروزی انان و شکست امپراطوری ساسانی موجب شد تمام موففیت های زن به یک باره طریق زوال تباهی را بپیماید . من همین جمله از بارتلمه رو برای برتری زرتشتی و شکست اسلام کافی میدونم

"جیگر 28 ساله" گرامی؛ هیچ جعل و تحریفی صورت نگرفته است. متهم کردن دیگران به "جعل" نوعی مغالطه و رفتار غیراخلاقی برای فرار به جلو و منحرف کردن بحث است. آنچه گفته شد بر اساس دلایل و اسناد تاریخی و حقوقی است. کتاب آذرفرنبغ فرخزادان به صورت پرسش و پاسخ است. این را هرکسی که از متون حقوقی زرتشتی آگاهی داشته باشد، میداند. ما نیز در رفرنس شماره 11 به صراحت اشاره کردیم که در پرسش بیستم از روایت آذرفرنبغ، بر اساس فقه زرتشتی، تجاوز به خواهر و دختر ولو به زور جایز است. آنجا به روشنی گفتیم که پرسش بیستم... در مابقی موارد هم چنین است. اشخاص سؤال میپرسیدند و موبد (یا موبدان) پاسخ میدادند. ما نیز پاسخهای موبدان را در اینجا ذکر کردیم. این فتواها در پاسخها به صراحت وجود دارد. سپاس

اما سخن وندیداد، هم روشن است. اگر از دختری خواستگاری شد باید او را به آن مرد بدهند. حال برداشت شما این است که این سخن، تشویق به ازدواج کرد (نه اجبار). ولی متون فقهی زرتشتی سخنی برخلاف برداشت شما ارائه کرده اند. درباره سخن کریستین بارتولومه، آیا میتوانید بگویید این تعالی چه بوده است ؟ آیا میتوانید به مواردی از این تعالی و پیشرفت حقوق زن در عصر ساسانی اشاره کنید؟ اصلی ترین هدف مستشرقین، نفی و تضعیف اسلام بود. از همین روی شما امروزه محتاج آنان و دستتان جلوی آنان دراز است. برخلاف ادعای شما که میگویید زن در اواخر عصر ساسانی در حال تعالی بود، ولی اسناد حقوقی و عقیدتی اواخر عصر ساسانی و حتی پس از عصر ساسانی گویای این است که زن در نگاه دین زرتشتی بسیار حقیر شمرده میشد. زن جانوری از نسل اهریمن بود و کمترین ارزشی نداشت. پدر و برادر میتوانستند به زور با دختر یا خواهر خود همبستر شوند تا ثواب ببرند. زن از کمترین ارزش و جایگاه حقوقی هم برخوردار نبود و عملاً در زمره حیوانات محسوب میشد و حتی مرد میتوانست زن یا دختر خود را به دیگران قرض دهد یا آنان را کرایه دهد. موبدان برای پاک کردن زنان در دهان آنان ادرار گاو و خاکستر میریختند.زن در ایام عادت ماهانه باید در زیرزمین یا جایی بیرون شهر زندانی و محدود میشد. قیمت زن با گاو و یا زمین کشاورزی مقایسه میشد. مرد زرتشتی میتوانست زن خود را به دیگران کرایه دهد تا مورد همبستری و همخوابگی دیگر مردان قرار گیرد. اسلام همه این احکام فجیع را نسخ کرد (در حالیکه تا قرن 3 و 4 هجری همچنان موبدان زرتشتی بر این مسئله اصرار داشتند و شاید هنوز هم...). همین که اسلام این احکام ظالمانه و توهین آمیز را نسخ کرد، برای اثبات پیروزی اسلام بر مجوسیت کافی است.

اون موقع که اعراب زن های همدیگر رو بعد اسلام به غنیمت می گرفتند هر کی تو صدر اسلام بود 60 زن داشت درباره اون بحث نکنیم فقط بگیم زرتشت این شکلی بودهاصلا تو کی هستی که درباره همچین دین پاکی که ادم های بزرگ این خاک داشتند حرف می زنی.چون یهودی ها از این دین تعریف می کنند بده مثلا اگه پیامبر می گفت خوبه می گفتی خوبه ی ذره مطالعه نداری

سلام محسن گرامی؛ اولاً تا جایی که میدانیم در آیین مسلمانی، داشتن بیش از 4 زن جایز نیست. درباره دین زرتشتی هم حقایقی هست که مخفی مانده و از همین روی، امر بر بعضی افراد از سر ندانستن این حقایق، مشتبه شده است و گمان کرده اند که آیین زرتشتی میتواند جایگزینی برای آیین موعود باشد.

عجب؛ حقایق مخفی. به این دو سایت برو منابع ان ها نیز در زیر ان ها درج شده http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%_D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B13%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DG9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 http://anthropology.ir/node/64621

محسن گرامی، نوشته های ما دراین سایت پاسخی است به ادعاهای دو آدرسی که شما ارائه کردید. در این دو آدرس (که شما به ما معرفی کردید)، مقالاتی تبلیغی و بر اساس سانسور حقایق تاریخی وجود دارد. پیشنهاد من به همه خوانندگان این است که در کنار دو مقاله ای که شما معرفسی کردید، به این مقالات هم نگاهی باندازن. زن در دین زرتشتی ابداً مساوی مرد نیست. تساوی حقوق مرد و زن در دین زرتشتی دروغی بس مضحک است که فقط افراد ساده لوح و ناآگاه آن را باور میکنند. مرد در دین زرتشتی، خدای زن شمرده میشود. همچنین زنان بر اساس باورهای دین زرتشتی، از نسل اهریمن و جانورانی هستند که ذاتاً دشمن اهورامزدا هستند. از همین روی حتی از نوشیدن نوشیدنی مقدس و نذری هم محروم اند. زن در آیین زرتشتی هیچ جایگاه حقوقی ندارد که نمونه اش ر در همین نوشتار و دیگر نوشتارها مشاهده خواهید کرد. ادامه دارد...

ادامه: شوهر، خدایِ زن: [http://www.adyannet.com/news/12828]، تحقیر زنان رنجدیده در دین زرتشتی: [http://www.adyannet.com/ar/node/5955]، برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی: [http://www.adyannet.com/news/6445]، عقل زن در نگاه دين زرتشتي و اینکه زن در آیین زرتشتی از نسل اهریمن است: [http://www.adyannet.com/en/node/10892]، برخورد دین زرتشتی با زنان روسپی: [http://www.adyannet.com/news/12705]، همچنین موارد مربوط به ازدواج با محارم که فراوان به زن توهین شده است و حتی اختیار و حق انتخاب هم ندارد. مردان میتوانند بر اساس فتوای بیستم از روایت آذرفرنبغ فرخزادان، با خواهر و دختر خود همبستر شوند، ولو به زور... ر این همبستری خواهران و دختران حق مخالفت ندارند و اگر مخالفت کنند، مرد میتوانند آنان را مجبور به این کار کند و در این صورت هم از ثواب ازدواج با محارم برخوردار میشود. به راستی چگونه و با چه رویی میتوان از تساوی حقوق مرد و زن در آیین زرتشتی سخن گفت؟! ساوی حقوق مرد و زن در دین زرتشتی دروغی بس مضحک است که فقط افراد ساده لوح و ناآگاه آن را باور میکنند.

درباره دو دختر خسروپرویز (آزرمیدخت و پوراندخت) : http://www.adyannet.com/news/13050 . و http://www.adyannet.com/news/13054

نویسنده ی این سایت یه خاِین وطن فروش بی غیرته

سلام گرامی، از دید شما کسی که حقایق را بیان میکند، خائن و بی غیرت است. این دیدگاه شماست. لابد اگر کسی دروغ بگوید و خیال‌بافی کند، وطن‌پرست و باغیرت است.

اخه کجای اسلام از برابری دخترو پسرو قبول داره به زردتشت گیر میدید سنی ها بینهایت میتونن زن بگیرن شیعه ها 4زن بی نهایت زن غیر دائمی در ارث بردن در شهادت دادن در طلاق گرفتن مثلا مرد زنش کور بشه رو میتونه طلاق بده مرد در هر صورت میتونه طلاق بده ولی مرد کور بشه زن نمیتونه جواب این رو بده سند های که برای ازدواج با محارم اوردی رو ارزش نداره و 4 تا نادان گفتن و کتاب نوشتن میتونی بگو یک پادشاه ساسانی این کارو کرده

اگر اسلام حق طلاق را به مردان داده است، از آن طرق برای زن نفقه و مهریه و... قرار داده است. در فقه شیعه زن میتواند حق طلاق را هنگام عقد از مرد دریافت کند. یعنی زن حق دارد که این شرط را بگذارد که اگر شوهرم کور شد یا مرا کتک زد یا به من توهین کرد، من خودم را به وکالت از او مطلّقه میکنم. (عملاً حق طلاق در دست زن خواهد بود) و این مسئله در فقه شیعه وجود دارد (تحت عنوان فقهی "شرط ضمن عقد").

درباره اسناد مربوط به ازدواج با محارم، این اسناد توسط بزرگترین موبدان زرتشتی نوشته و تأیید شده اند (که تأیید میکنند ازدواج با محارم در دین زرتشتی صورت میگرفته و قانونی بوده است).

مرد کور رو نمیشه طلاق داد ولی مرد میتونه چه برابری گفتی کدام بزرگترین موبدان زردتشتی ازساسانیان هیچی

ایه 17 سوره حج دین زردتشتی رو الهی اورده

آیه 17 حج اسمی از زرتشت و دین زرتشتی نبرده. گفته مجوس. زرتشتی = مجوس نیست. زرتشتی یک جریان انحرافی و یک انشعاب از مجوس هست

چقدر جالبه اگه مقاله بالا واقعیت داشته باشه یعنی اسلام کپیی از دین زرتشته! چرا ادیان این همه با زن خصومت داشتن؟ خصوصا اسلام که خیلی خشنه البته تفاسیری که از قران نوشته شده اونو شدیدا خشن و متهجر نشون میده وگرنه خود قران خیلی هم قشنک و جالبه

کجای اسلام کپی از زرتشت هست ؟ زرتشتی میگه دختری که به زور شوهرش دادن و حالا دوست نداره با اون مرد زندگی کنه باید اعدام بشه. کدوم دین اینو گفته ؟ ادیان الهی نسبت به زنها تا حدی واقع نگری کردن (به جز مواردی که تحریف شده یا زیاده روی شده). ولی وقتی وارد حیطه غیر دینی میشیم می بینیم که خیلی بیشتر علیه زنها خشونت و توهین هست. مثلا تو غرب امروز که بیشترین ادعای حقوق بشر و آزادی و .... داره ولی زن هیچ جایگاه بالایی تو جامعه نداره. بیشتر اسباب بازی مرد ها هست. بیشتر کالای تبلیغاتی هست. یعنی بدن زن و وجود زن فقط واسه لذت بردن مردها به کار میره. این همه آمار خشونت تو غرب علیه زن ها بالا هست. هرچند وقت امارهای عجیب و دردناک از تجاوز به زنها تو ارتش امریکا که خیلی هم امنیتی هست دیده میشه. تو جامعه شون که دیگه واویلا

اين سايت چرا اينجوريه؟ همش با همه خصومت داره اصلا معلوم نيست هدفش از اين سوالو جوابا چيه همه رو انداخته به جون هم. جاي اينكه اسلامو تبليغ كنه داره خرابش ميكنه! بابا به خدا اسلام خيلي خوبه اصلا دنبال فتنه گري و تضاد نيست اسلام دين مسالمت و اسايش و خير دو دنيا و تعالي انسانه اين حرفا و بحثاي پيش پا افتاده براش ارزش نداره اسلام خيلي بزرگتر ازين حرفا و انديشه هاست.

احسنت خیلی جالب و آموزنده بود زرتشتیان این حقایق را از ما مخفی کردند بلاخره حقیقت این دین ضد انسانی کشف شد ای زرتشتیان این تاریخ 2500 ساله ایست که به آن افتخار می کنید ننگ بر شما

با تشکر از سایت ادیان . مطالب تون حرف نداره . لطفا کمی بیشتر منابع معتبر اعلام کنید آخر مقاله ها تون . متاسفانه زرتشتی ها پا شون رو از گلیم شون بیشتر میزارن و تبلیغ میکنن توی کشور اسلامی . باید با مدرک و سند زد توی دهن این ها

باسلام . بنظرم اگردین زرتشت این مسائل را داشت هرگز در قانون اساسی به رسمیت شناخته نمی شد و پیروان آن در فرائض دینی آزاد نبودند . والسلام .

اینکه معیار حق و باطل را قانون اساسی بدانید، صحیح نیست. در قانون اساسی، مسیحیت هم در اعمال عبادی آزاد است. پس آیا تثلیث صحیح است؟ و مسیح پسر خداست؟ یهودیت هم در قانون اساسی در اعمال عبادی آزاد است. اما طبق عقیده یهود (آن هم عقیده ای نادرست) حضرت ابراهیم ناموس خودش را در اختیار فرعون قرار میدهد. پس میتوانید نتیجه بگیرید که این عقائد تحریف شده و مستهجن، صحیح هستند؟ باورهای زرتشتی بسی عجیب‌تر و تهوع‌آورتر از آنچه گفتم هستند، و اینکه در قانون اساسی، زرتشتیان در انجام مناسک دینی خود، آزاد هستند دلیل بر این نمی‌شود که هر چه بکنند صحیح باشد.

اگر ادیان نبودند دنیا بهشت آدمیان بود

شما را دعوت می‌کنم به اینکه از روشنفکرنمایی دست بردارید. با واقعیت‌ها منطقی و منصفانه برخورد کنید و فریب بی‌دین‌های شارلاتان دروغگو را نخورید. آنان هم اکنون به شما می‌خندند که چه راحت فکر و ذهن شما را به بازی گرفته اند. در 100 سال گذشته بزرگترین جنگها در دنیا، ربطی به دین نداشت. نمونه اش جنگ‌های جهانی اول و دوم.

تمام ادیان الهه اصل ..تاکید میشود اصلی نه بدلی.مورد روشنی راه بشر است..تفسیر به رای نکنید دروغ نگوید صادق باشید دنبال سایه وسفید نروید که شرک است.

در مورد جواز ازدواج و سکس با شیرخوارگان در فقه شیعه هم بفرمایید.

فقه شیعه چنین چیزی را به وجود نیاورد. بلکه این قضیه (ازدواج با فل شیرخوار) قبل از اسلام در سرزمین‌های مختلف بوده و گاهی از بَدو تولد، یک دختر به ازدواج شخص دیگری درمیآوردند. در این موضع، فقه شیعه به صورتی کاملاً معقول و منطقی، این قضیه را به دو حالت تقسیم کرده: 1. اگر این موضوع (ازدواج با طفل شیرخوار) باعث ضرر جسمی و روحی برای طفل بشود، جایز نیست. 2. اگر سبب ضرر نشود، جایز هست. امام خمینی هم در دو سه کتاب این قضیه را توضیح دادند. (ممکن هست برخی بگویند: این قضیه 100 درصد ضرر دارد پس جایز نیست. پاسخ میدهیم: بله به نظر من هم ضرر دارد. اما قرار نیست همه جای دنیا و در همه زمان‌ها ضرر داشته باشد. یعنی ممکن است در تاریخ، کسانی این کار را انجام داده باشند و ضرری هم متوجه دختر نشده باشد. قرار نیست ما نظر خودمان را به بقیه تحمیل کنیم. کما اینکه در ایران باستان هم ازدواج دختر 3 ساله مشروع بوده. خوب ما قرار نیست بگوییم که "چون از دید ما بد است پس از دید بقیه هم باید بد باشد".)

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.