افزودن نظر جدید

اقوام اورارتو و پارس ها هر دو از اقوام ایرانی بودند اینجا صحبت سر ایرانی و غیر ایرانی نیست بحث اولا قدمت و ثانیا بین دو قوم ایرانی این رو به یک قوم قدیمی تر نسبت داده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.