افزودن نظر جدید

دین تحریف شده، احکام من در آوردی ، اجتهاد بدون تکیه بر وحی، و.... نتیجه اش این می شود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.