افزودن نظر جدید

توجیه عجیب مسیحیان در پاسخ به دروغگویی مسیح (نعوذ بالله): مسیحیان برای اینکه بتوانند این دروغگویی مسیح را توجیه کنند، پاسخهایی بسیار عجیب و ناجور به این گفتار ما می‌دهند. در حقیقت آنان برای رفع این لکه ننگ، دست به کار شده و کار را خراب‌تر کردند. در تفسیر کاربردی عهد جدید، تفسیر یوحنا 7 : 8-9 می‌گویند: عيسي فرمود: من‌ حال‌ (برخی از نسخه‌های قديمی يوحنا كلمه حال‌ را ذكر نمی‌كنند.) به‌ اين‌ عيد نميآيم‌. برادرانش‌ چنانكه‌ خواسته‌ بودند، براي عيد نخواهد رفت‌. وي در وقت‌ مناسب‌، بعداً به‌ آنجا رفت‌. روشن است که نویسندگان تفسیر کاربردی عهد جدید، برای اینکه این دروغ را توجیه کنند، میگویند که در برخی نسخه‌های قدیمی کلمه "حال" آمده است. یعنی در برخی از نسخه های انجیل اینجور آمده که مسیح گفت: «من الآن نمیآیم.» یعنی بعداً میآیم. اما این سخن به این معناست که بین نسخه های قدیمی اختلاف هست و در نسخه‌های جدید آن را دارند اصلاح میکنند! خوب این یعنی تحریف و ویرایش کتاب مقدس ! اگر کتاب مقدسِ مسیحیت، واقعاً مقدس است پس چرا ویرایش و اصلاح آن ؟!!!! اگر کتاب مقدس مسیحیت، واقعاً مقدس است پس چرا در آن اختلاف و تناقض وجود دارد؟! اگر نویسندگان کتاب مقدس تحت الهام روح القدس بودند پس چرا در نوشتن کتاب دچار اختلاف میشدند ؟!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.