افزودن نظر جدید

آثار 40 هزار ساله هم داریم اما اینکه در جایی تمدنی شکل گرفته باشد و شهر و دیوارهای جداکننده بوجود آمده باشد بهترین راه شناخت است. وگرنه گذر آریائیان از ایران کنونی میتواند پیش از 12 هزار سال پیش بارها اتفاق افتاده باشد که نقاشی ها بر روی دیواره های غارها و تخته سنگها از سوی آنان است. مستشرقین تلاش کردند تنشهایی را میان فرهنگ آریایی و فرهنگ به اصطلاح غیر آریایی در چند هزار سال پیش نشان دهند اما هرگز موفق نشدند. یعنی نتوانستند تقابلی را نشان دهند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.