اهل حق

11/05/1392 - 09:12

بعد از وفات محمد بن نصير نميري دو تن از شاگردان برجسته وي که ايراني بودند راه وي را ادامه داده و باعث ترويج افکار باطل وي شدند.

10/10/1392 - 15:18

فرقه اهل حق را در گذشته علاوه بر دین یاری، طایفه دلفان، نصیریه و ... نامیده اند. منشا این فرقه به عمد یا غیر عمد بر اکثریت مردم اهل حق پوشیده مانده است. اما اهل حق در ابتدا پیرو شخصی به اسم نصیر بوده است که درباره شخصیت وی سخنانی بی شمار است.

10/07/1392 - 11:15

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از کسانی که از آنها بعنوان موسس فرقه اهل حق نام برده شده است، بابا نااوس و سلطان اسحاق هستند که در این نوشته به شرح حال و چگونگی ادعای ایشان می پردازیم.

10/05/1392 - 01:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از کساني که در زمره موسسين و بنيانگذاران اهل حق به آن اشاره مي شود، شاه خوشين(مبارک شاه) است. اما در مورد شاه خوشين کلمات متفاوتي بيان شده که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.

10/04/1392 - 10:47

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _ به نقل عده ای بهلول ماهي، شاه فضل ولي و بابا سرهنگ از موسسین و بنيانگذاران اهل حق هستند و در واقع اینان اسطوره های اهل حق هستند.

10/04/1392 - 03:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نويسندگان اهل حق تاريخ پيدايش اين فرقه را مختلف ثبت کرده اند. بعضي پيدايش آن را زمان حضرت علي عليه السلام دانسته و ديگران قرنهاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم نوشته اند.

09/22/1392 - 22:16

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اصطلاح جمع در ميان پيروان اهل حق معني و مفهومي خاص و داراي پيشينه اي خاص است که در اين نوشته اشاره اي به جمع و قوانين خواهد شد.

09/19/1392 - 10:58

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عقاید اهل حق در خصوص آفرینش صرفا متکی بر فرضیات اصول تکوین است. آنها از عناصر جهان برای خود موضوعی دینی ساخته اند که به آن شکل خاص فلسفی و افسانه آمیز داده شده است.

05/01/1392 - 20:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ درمورد زمان و مکان پیدایش فرقه اهل حق اقوال مختلفی وجود دارد که این خود گویای بی اساس بودن برخی از عقاید این فرقه می باشد

03/13/1392 - 06:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از بزرگان اهل حق بنیانگذار فرقه اهل حق را شخصی به نام بهلول ماهی می دانند و جای سوال است که آیا این شخص همان بهلول دانا معاصر با امام صادق (ع) می باشد یا خیر ؟

اهل حق
03/08/1392 - 17:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مردم اهل حق از اینکه با نام نصیری مورد خطاب قرار گیرند ناراحت می شوند اما در مکتوباتشان از نصیر به عنوان یکی از بزرگان و مؤسسین این فرقه نام برده شده است

بدعت گذاری
12/21/1391 - 16:39

شرط اقرار (محرمیت از طریق خواب دیدن) بدعتی آشکار درمیان فرقه اهل حق که برخلاف احکام و دستورات اسلام می باشد.

کروبی  50 هزاری میدهد
12/01/1391 - 05:57

با این مقدمه خود قضاوت کنید آیا ایشان یک گروه واحدند؟بدیهی است این گروهها از یکدیگر مجزا هستند. با این وجود هر کدام از تیره­های اهل حق وانمود می­کنند که همه این گروهها یار ما هستند. هر از گاهی ادعا می­کنند که اکثریت جمعیت دنیا(بخاطر داشتن سبیل) طرفدار وسرسپرده­ی آنان هستند...

11/24/1391 - 02:42

مزین بودن به سبیل های بلند یکی از مهم ترین واجبات جامعه یارستان است که صدق مسمای اهل حق بستگی به وجود آن دارد . اولین شاخصه برای شناسایی مردان حق، نماد سبیل می باشد ، اصولا" هر آنکس در این بزم مقرب تر است ، رزق سبیلش بیشتر می دهند .

صفحه‌ها