عرفانهای کاذب

دعا, معنویت, نقش, قرآن, روایات, عرفان_اسلامی, دین, پیامبر
07/20/1400 - 13:45

دعا و درخواست بندگان ازآنجایی‌که با وعده اجابت از جانب خداوند متعال مورد تأکید قرار گرفته و می‌تواند در روند حوادث و وقایع عالم خلقت تأثیرگذار باشد، در عرفان اسلامی عرفای مسلمان سرّ اجابت دعا را در مرتبه حیث اسما و صفات خداوند دانسته و البته باید گفت، مسئله اجابت دعا از مسئله تحقق خواسته بنده متمایز بوده و دارای تفاوت‌هایی است.

01/05/1397 - 17:32

صوفیان همانند برخی مدعیان عرفان‌های کاذب شریعت‌گریزی یا گزینش بخش‌هایی از شریعت را در دستور کار خود قرار داده و با بهانه قرار دادن اصطلاحاتی همچون شریعت، طریقت و حقیقت، برای خود مقامی متصور هستند که شریعت را پشت سر گذاشته، از این رو نیازی به آن نمی‌بینند.

11/05/1396 - 19:13

به نظر توئيچل: خدا به خواب می‌رود و هنگامی که از خواب برمي‏خيزد، دنيايش را ويران می‌بيند و آنگاه تصميم به عذاب مخلوقات می‌گيرد. او دوباره در خواب می‌شود و آنگاه که از خواب برون می‌شود، هوس خلقتی ديگر نمود.

11/04/1396 - 10:37

نظام معرفتی که مروّجين فرضيه جذب معرفی مي‏کنند، انسان را محور هستی دانسته و لذت و اميال او را اصيل‏‌ترين اصل مي‏داند.[5] بنابراين، طبيعی است که در اين تئوری، نظام ارزشي‏ابی فراتر از ميل و طلب انسان تصوير نشود.

11/03/1396 - 21:12

در تعريف غلوّ آميزی فرضيه جذب اين گونه مطرح می‌شود: «افکار ما به اجسام تبديل می‌‏شوند. هر چيزی در فکرت بگذرد، به ‏زودی آن را در مُشت خواهی گرفت. حُکمرانان و بزرگان، اين راز را می‌دانستند و تلاش کردند مردم آن را نفهمند؛ چون در آن صورت، همه مي‏خواستند از آن استفاده کنند. بزرگان اين راز را مخفی داشتند.

11/03/1396 - 19:59

دالايی لاما که به رهبر بودائيان جهان شهرت يافته، با پيروی از اصل رنج در بوديسم، با نگاهی مأيوسانه و بدبينانه به رنج می‌‏گويد: «معمولاً به هنگام تولد هر فردی مي‏گويند تولدت مبارک؛ درحالي‏که روز تولد شما در حقيقت روز تولد درد و رنج بوده است؛ اما هيچ‏کس نمی‌‏گويد روز درد و رنجت مبارک...»

11/03/1396 - 19:44

اشو سعی می‌کرد هرگونه محدوديتی را بردارد تا جايی که ازدواج و خانواده را بَد ‏دانسته و معتقد بود که در باب مسائل زناشويی همه انسان‌ها بايد مانند حيوانات زندگی کرده و محدوديتی در روابط جنسی نداشته باشند.

10/23/1396 - 15:15

هميشه انجام کارهاي خارق ‏العاده، دليلي بر حقانيّت اعتقادات يک فرد نبوده و هيچ ملازمه‏ اي ميان اظهارِ کشف و کرامات و حقانيت ظاهر کننده آنها وجود ندارد؛ چون رسيدن به اين مقامات هم از طريق سير و سلوک شرعي و انجام رياضت هاي الهي و هم از طريق غيرشرعي و انجام رياضت هاي شيطاني امکان‏پذير است.

10/23/1396 - 14:55

نيروهاي طبيعت: نيروهايي است که منبع صدور آنها، خواصّ و آثار مواد و پديده ‏هاي موجود در طبيعت است. استفاده گسترده عرفانهاي کاذب همچون عرفان سرخپوستي از مواد گياهي با خواص روان‏گردان در جهت به خَلسه بردن مريدان، استفاده از خواص برخي سنگها و کريستالهاي موجود در طبيعت و حتي در مواردي استفاده از قرصهاي شيمياييِ روان‏گردان، نمونه‏ هاي بارزي از استفاده از اين نوع نيروهاست.