انحرافات

ملامتیه
02/30/1403 - 09:29

استاد مطهری نسبت به شیوه ملامتی متصوفه نقدهایی داشته و آن را خلاف مبانی اسلام دانسته و در این شیوه سلوکی، استفاده از الفاظ ( می، زلف، و خال لب) و همچنین تحقیر نفس به شکل افراطی را از آثار سوء ملامتیه دانسته است.

یمانی
08/29/1402 - 11:01

احمد اسماعیل بصری ادعا دارد که نام یمانی، احمد بوده و اهل بصره است؛ این درحالی است که در روایات، هیچ گونه نامی برای یمانی نقل نشده و طبق روایات، یمانی از یمن است.

بدعت
08/25/1402 - 11:26

احمد اسماعیل بصری، با ادعای حق تشریع در دین، بعضی از احکام را خلاف احکام اسلامی وضع کرده است؛ همچون وجوب غسل توبه و قضای تمام نمازها، با خواندن نماز قضای یک روز، در شب قدر که این احکام، معارض با روایات معصومین(ع) است.

خاتمیت
08/25/1402 - 10:46

احمد اسماعیل بصری، به خاطر تخریب مبانی دین اسلام، با معرفی خود به عنوان نبی، در تغییر مبانی دینی تلاش داشته است؛ این در حالیست که به اعتقاد تمام مذاهب اسلامی، باب نبوت با آمدن رسول خدا(ص) بسته شده و ایشان خاتم انبیاء می‌باشد.

احمداسماعیل بصری
08/25/1402 - 10:12

.احمداسماعیل بصری، برای جلوگیری از رسوایی خویش، منکر این نکته شده که معجزه، یکی از راه‌های شناخت حجت الهی است؛ سپس برای اینکه عرصه را خالی نگذارد، چند امر را به عنوان معجزات خویش بیان کرده که هیچ گاه تعریف معجزه شامل آنها نمی‌شود.

معاویه
05/22/1402 - 13:03

سلطان حسین تابنده، علت بدعت‌گذاری معاویه برای سَبّ امیرالمؤمنین(ع) را عکس‌العمل او در مقابل سَبّی می‌داند که حضرت (ع) نسبت به معاویه و یارانش داشته، درصورتی که امیرالمؤمنین(ع) هیچ گاه آنها را سَب نکرده است.

انحرافات صفی‌علیشاه
05/07/1402 - 12:41

صفی‌علیشاه مؤسس فرقه نعمت اللهی «صفی‌علیشاهی» که مدعی ارشاد مردم به سمت سلوک الهی بوده و خود را رهبر انبیاء و اولیای الهی و صراط مستقیم معرفی کرده است، دارای انحرافاتی همچون تکبر و خودبینی و پیونددهنده تصوف و جریان انحرافی فراماسونری بوده است.

نقد بیعت در تصوف
12/18/1401 - 17:00

یکی از اصول در سلسله‌های تصوف، بیعت کردن با قطب می‌باشد. بدعتی که با آن، قطب را هم ردیف امام معصوم(ع) نموده‌اند در صورتی که هیچ گونه دلیلی بر هم طرازی قطب و امام معصوم(ع) وجود ندارد.

مسح پا
11/03/1401 - 18:44

پیروان مدعی یمانی در وضو در هنگام مسح پا، قوزک پا را مسح می کنند و آن را جزء سنت اسلام به شمار می آورند. در حالی که این عمل، مخالف سنت پیامبر(ص) و معصومین (ع) می باشد. این عمل بدعت در دین و حرام است.

اجازه
10/06/1401 - 17:58

متصوفه برای اقطاب خویش مناصبی قائل هستند که از آن جمله می توان به دادن اجازه های مختلف به مریدان و مشایخ خویش مانند اجازه امام بودن برای نماز جماعت، قضاوت و ارشاد، اشاره کرد.

کشکول
09/15/1401 - 15:20

بین فرقه صوفیه خاکساریه و اهل حق مشترکاتی از جمله جوز شکستن، اعتقاد به مراحل شریعت طریقت معرفت و حقیقت و اعتقاد به الوهیت امیرالمومنین(ع) وجود دارد با این وجود باید دقت نمود که وجود مشترکات بین این دو فرقه، بدان مفهوم نيست كه هر دو فرقه را يكي بدانيم.

وجوهات
09/07/1401 - 16:03

جانشینی امام زمان(عج) در عصر غیبت به عالمان دینی واگذار شده است و طبق مستندات شرعی، فقهاء دارای وظایفی از جمله گرفتن وجوهات شرعی مانند خمس می باشند و دخالت دیگران در این امور توسط دیگران دلیل شرعی ندارد و خلاف شریعت می باشد ولی بعضی اقطاب صوفیه از جمله نورعلی تابنده، برای گرفتن وجوهات شرعی نماینده در شهرها مشخص می نمود که این امر خلاف شریعت می باشد.

انحراف اهل حق
08/12/1401 - 15:40

با تطبیق عقاید فرقه اهل حق با آموزه ها و اعتقادات دین اسلام، نقاط انحرافی در باورهای مذهبی این فرقه مشهود است. یکی از نقاط انحرافی فرقه اهل حق از مبانی اعتقادی اسلام، در موضوع خلقت و مبدا آفرینش است.

ابلیس
08/09/1401 - 12:40

یکی از انحرافات متصوفه، اعتقادات مخالف آیات قرآن است. یکی از این اندیشه های نادرست، مطالبی است که آنها در مورد ابلیس در آثار خویش نوشته اند که او سید الموحدین می باشد، در صورتی که آیات قرآن در توبیخ ابلیس بسیار است و علت اخراجش از بهشت را تکبر او می داند.

صفحه‌ها