عقاید فرقه اهل حق و نقاط انحراف آنان از اسلام (بخش اول : خلقت)

  • 1401/08/12 - 15:40
با تطبیق عقاید فرقه اهل حق با آموزه ها و اعتقادات دین اسلام، نقاط انحرافی در باورهای مذهبی این فرقه مشهود است. یکی از نقاط انحرافی فرقه اهل حق از مبانی اعتقادی اسلام، در موضوع خلقت و مبدا آفرینش است.
انحراف اهل حق

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با تطبیق عقاید فرقه اهل حق با آموزه‌ها و اعتقادات دین اسلام، نقاط انحرافی در باورهای مذهبی این فرقه آشکار می شود. یکی از نقاط انحرافی فرقه اهل حق از مبانی اعتقادی اسلام، موضوع خلقت است.

اهل حق در این موضوع بر این باور است که آنگاه که اراده خداوند به آفرینش موجودات تعلق گرفت، نخستین مخلوق (پیر بنیامین) را از زیر بغل خود خلق کرد و نام او را جبرائیل گذاشت. پس از خلقت جبرائیل، خداوند او را در پهنای دریای محیط رها کرد. هزاران سال گذشت تا به درخواست جبرائیل، شش تن دیگر پیدا شدند که با جبرائیل هفت تن شدند: 1. جبرائیل (پیر بنیامین) ۲. أسرافیل (پیر داوود) ٣. میکائیل (پیر موسی) ۴. عزرائیل (مصطفی داوودان) ۵. حورالعين (رزباریا رمزبار) ۶. عقیق (شاه ابراهيم) ۷. يقين (شاه یادگاریا بابایادگار) که او را يادگار حسین نیز گفته اند و او مظهر حسين بن علی (علیه السلام) است.

پس از این که خدا هفت نفر، معروف به هفت تن را خلق می کند، پس از مدتی آنان از خدا تقاضای همدم می کنند که خداوند در پاسخ می گوید: «من هم با شما موافقم، ولی به شرط آن که شما هم به شکل ها و شمایل مختلف در زمان ها و مکان های متفاوت، وجود پیدا کنید.»(1)

به اعتقاد ایشان، خداوند با این هفت فرشته مقربی که از درون درّ خلق فرموده است، به صورت بشر نازل شده و در دوره های مختلف در بدن های پاکان تجلی کرده است. هفت تن، از یاران سلطان اسحاق به شمار می آیند و سلطان اسحاق مظهر علی (ع) و علی (ع) مظهر ذات حق است.(2) برخی از اهل حق معتقدند که خداوند در جامه های مختلف به میان مردم آمده است.

حاصل این ادعاهای بی اساس و فاقد دلیلی عقلی و شرعی، سخنان متفاوت بلکه متناقض فرقه اهل حق درباره خدا و توحید است که تلفیق و هماهنگی میان آنها بسیار مشکل است؛ از این رو بعضی از افراد خارج از این فرقه با تمسک به گفته های آنان، این فرقه را مشرک و كافر و از غالیان شمرده اند.(3)

دیدگاه این فرقه درباره مبدأ آفرینش،  توحید و یگانگی خداوند و تجلیات ذات حق، از آنجا که با منابع و مبانی اعتقادی اسلام  و احکام عقلی در تضاد است، برای بسیاری از پیروان فرقه اهل حق، حل نشده و غالباً در تحیّر و سرگردانی به سر می برند و معضل باورمندی به حلول و تناسخ، بسیاری از آنها را به کام پوچی فروبرده است تا آن جا که می نویسند: «همان ماده یا طبیعت که دارای قدرت و شعوری است، خداوند است؛ زیرا که ذات حق در جزء و کل موجود است و به نسبت تکامل وجود دارد».(4)

پی نوشت:

(1). اهل حق در آیینه حقیقت، روحانی نژاد، حسین، نشریه کتاب نقد، تابستان 1385 ، شماره 39،ص177

(2) فرهنگ فرق اسلامی، مشکور، محمد جواد ،ص ۸۷.

(3). سرسپردگان، خواجه الدین، سید محمد علی، کتابخانه منوچهری، تهران،1362، ص1-6

(4). أندرز یاری، القاضي، مجيد، کتابخانه طهوری، ص ۶۹

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.