احمد اسماعیل

خواب دیدن
11/12/1401 - 17:38

یکی از ادله مدعیان دروغین برای اثبات وصایت پیامبران و امامان، خواب دیدن است؛ احمد اسماعیل بصری مدعی دروغین یمانی هم از همین وسیله برای اثبات مدعای خود استفاده کرده است.

حدیث وصیت1
11/12/1401 - 10:28

یکی از ادله اثبات ادعای دروغین احمد اسماعیل بصری، حدیث وصیت است، در حالی‌که استدلال احمد و پیروانش مستحکم نیست و اشکالات فراوانی دارد.

11/12/1401 - 10:26

شیخ حبیب سعیدی یکی از مبلغین یمانی، دلیل اصرار احمد اسماعیل بر ادعاهای خود را، درخواست حضرت مهدی (علیه‌السلام) بیان می‌کند، در حالی‌که هیچ دلیل و شاهدی بر مدعای خود نداشته و تنها شاهد این درخواست حضرت از او، خود احمد است.

جوکار
11/06/1401 - 11:17

آقای علی اکبر جوکار از پیروان احمد اسماعیل، در یک فایل صوتی چگونگی ایمان آوردن خود به احمد اسماعیل را بیان می کند. در حالی که دلیل درستی برای آن نداشته و او در فرایند شناخت خود از یمانی به انحراف و اشتباه رفته است.

مسح پا
11/03/1401 - 18:44

پیروان مدعی یمانی در وضو در هنگام مسح پا، قوزک پا را مسح می کنند و آن را جزء سنت اسلام به شمار می آورند. در حالی که این عمل، مخالف سنت پیامبر(ص) و معصومین (ع) می باشد. این عمل بدعت در دین و حرام است.