ایراد وهابیت به زیارت امام حسین (ع)، به علت فهم مشرکانه

  • 1401/07/25 - 16:49
اینکه وهابیون می‌گویند اگر شنیدن مردگان را بپذیریم، توان فهم حاجات میلیونها زائر را نمی‌پذیریم، همان نگاه مشرکانه وهابیت است که حاجات را به دو قسم تقسیم می‌کنند؛ یکی حاجاتی که توان برآوردنش برای فرد وجود دارد و دیگری توان برآوردنش را ندارد؛ شیعه چنین تقسیمی را قبول ندارد، بلکه همه چیز چه کوچک و چه بزرگ را به اذن خدا می‌داند.
ایراد وهابیت به زیارت امام حسین (ع)، به علت فهم مشرکانه

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از ادعاهای وهابیت که مخالف عقیده مسلمین است، شرک انگاری توسل است و هر چه در تبیین این اعتقاد نوشته شده، مانع طرح این شبهه توسط وهابیت نشده است. در برنامه جدید شبکه‌های ماهواره‌ای وهابیت، کارشناس وهابی در پاسخ به سؤالی که از حکم زیارت قبول گفتن به زائر اربعین امام حسین (علیه‌السلام) پرسیده است، می‌گوید این کار مانند این است که به کسی که زنا کرده، بگویی، عبادتت قبول!

او در تبیین کلام خود ادامه می دهد که این کار شرک است و به دو آیه از قرآن استناد می کند که تنها گناهی که خداوند نمی‌بخشد، شرک است؛ او برخی از پاسخ های شیعه را می‌آورد و رد می‌کند و پاسخ شبهه خود نمی‌داند؛ ازجمله اینکه می‌گوید آنان می‌گویند امام حسین (علیه‌السلام) به اذن خداوند توان پاسخ متوسلین را پیدا می‌کند؛ وی ابتدا این استدلال را مسخره می‌کند و می‌گوید، آنان امام حسین (علیه‌السلام) را خدا می‌دانند نه دارای اذن از خداوند و سپس اینگونه استبعاد می‌کند که در اربعین 10 میلیون زائر به زیارت امام حسین (علیه‌السلام) می‌روند و هر کدام خواسته‌ای دارند؛ توان فهم خواسته تمام زائرین از یک طرف و برآوردن حاجت آنان محال است و این کارشناس وهابی با این استدلال، زیارت امام حسین (علیه‌السلام) را شرک معرفی کرده و هرگونه تأیید زائرین را شریک شدن در گناه می‌خواند.

در پاسخ به این وهابی باید گفت که دقیقاً همین استدلال او را می توان علیه وی استفاده کرد. این تفکر شرک است نه اعتقاد شیعیان در زیارت اهل بیت و اعتقاد به مشروعیت و استحباب آن.

وهابیون معتقدند علت اینکه نمی‌توان از مرده حاجت خواست، ناتوانی او در برآوردن حاجت است و اگر چیزی از کسی خواسته شود که توان برآوردن داشته باشد درست است. آنها با این اعتقاد، فقط توسل به زنده و حاجت های اندک و قابل برآوردن را مجاز می‌دانند؛ ولی شیعه معتقد است هیچ موجودی بدون اذن خداوند، هیچ قدرتی ندارد و همه قدرتها از آنِ پروردگار است، چه آن فرد زنده باشد، چه مرده باشد؛ چه حاجت کوچک از او خواسته شود، چه حاجت عظیم. حتی خواسته اندک از یک فرد، اگر اذن خدا در کار نباشد و اعتقاد این باشد که او چنین عملی را بدون اذن خدا می‌تواند انجام دهد، عین شرک است؛ بنابراین اعتقاد وهابیون شرک آمیز است.

شیعه معتقد است که خداوند اجازه توسل به انبیاء و صالحان را داده است و می توان آنان را در استغفار یا حاجت طلبیدن واسطه کرد و همانطور که به آنان توان فهمیدن حاجت یک زائر را داده است، اگر میلیونها نفر هم زیارت کنند، به اذن خدا می‌فهمد. اینکه گفته شود یک زائر را اگر بپذیریم میلیونها زائر را نمی‌پذیریم، همان نگاه مشرکانه وهابیت است.

اگر شنیدن حاجت خواهی یک زائر با اذن و قدرت خداوند باشد، همین اذن و قدرت، توان فهم حاجات میلیونها نفر را هم خواهد داد و امکان پذیر است و اگر شنیدن حاجت خواهی یک زائر بدون اذن و قدرت خداوند مدنظر باشد، شرک صورت گرفته است.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.