گوشه ای از دستورات قرآن کریم به بانوان مسلمان

  • 1401/07/07 - 17:14
ستر و پوشیده بودن، از مهم ترین وظایفی است که قرآن کریم به بانوان مسلمان دستور داده است. قرآن پوشیده بودن و حفظ شئونات اسلامی و رعایت حدود اسلامی در جامعه را یکی از مهمترین وظایف هر بانوی مسلمان می‌داند؛ آیات سوره مبارکه نور و بعضی از آیات سوره مبارکه احزاب به این نکته مهم اشاره دارد.
گوشه ای از دستورات قرآن کریم به بانوان مسلمان

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از دستورات خدای رحمان در قرآن کریم، مسئله حجاب است. حجاب امری الهی است که باعث می‌شود تا زنان مسلمان، عفت و حیای خود را در جامعه حفظ کنند و از کانون خانواده نیز صیانت صورت گیرد.

در قرآن کریم آیاتی بیان شده که اشاره به حجاب دارد. این آیات به ستر و پوشیده بودن زنان در جامعه اشاره کرده و بانوان مسلمان را به تبعیت از ستر و پوشیده بودن دستور داده است.

باید گفت در قرآن کریم در مورد حجاب و قانون‌مندی روابط زن و مرد، دو دسته آیه وجود دارد:
دسته اول آیاتی که در مورد وجوب پوشش ظاهری و حد و کیفیت آن نازل شده است و دسته دوم آیاتی که نوع رابطه بین مرد و زن نامحرم را بیان می‌کند و آنان را از کارهایی که عفت و پاکدامنی شان را تهدید می‌کند، بر حذر می‌دارد.

به عنوان نمونه در دسته اول، قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه 31 به نکات خاصی اشاره می‌فرماید که مهمترین آنان عبارتند از: فروبستن چشم ها از نگاه هوس آلود و همچنین پوشاندن زینت‌های زنانه از مردان نامحرم و مواظبت بر شخصیت خود در اجتماع.

در دسته دوم از آیات قرآن کریم، دستور پروردگار عالم به مؤمنان آن است که اگر در جامعه اسلامی قصد ارتباط با بانوان را دارند، با قاعده و رعایت موازین شرعی باشد. خدای رحمان در سوره مبارکه احزاب آیه 53 به نکته مهمی اشاره می‌فرماید که با مراجعه به آیه مذکور از آن آگاه گردید.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.