ویژگی‌ های ماشیح در یهود

  • 1401/01/20 - 12:02
ویژگی های ماشیح موعود عبارت از خاکی و مادی بودن، از نسل داوود، زاده بیت لحم، اشراف زاده، عادل، بلا كشیده، دارای علم الهی است. ایشان حکومتی از طریق معجزه و قدرت خارق ‌العاده خدا تشکیل می دهد.
 ماشیح در یهود

 ماشیح در متون یهود شخصیتی است که برای او اوصافی ذکر شده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب – یهودیان با استناد به كتاب های انبیا نظیر اشعیا، ارمیا و میکاه نبی، ویژگی هایی را برای ماشیح موعود بیان می کنند:

1. خاکی و مادی بودن ماشیح

ماشیح از نظر فیزیکی و جسمانی، انسانی خاکی و از اولاد بشر است که به صورت عادی متولد شده ‌است.[1] ماشیح در متون یهود هیچ‌ گاه چهره غیر انسانی به خود نگرفته ‌است؛ زیرا برخی ادیان، مثل مسیحت، موعودشان را غیر انسانی یا تجلی یافته خداوند می‌ دانند ولی یهود این‌ گونه نیست. همه دانشمندان یهود درباره اینکه ماشیح انسان است، اتفاق نظر دارند. تلمود نیز در هیچ جا به این اعتقاد که ماشیح ممکن است یک ناجی و موجود فراانسانی باشد، اشاره ‌ای ندارد.[2] از نشانه ‌های او این است که صداقت و پارسایی او از بدو تولد دائماً در حال افزایش بوده و به خاطر فضیلت و اعمال شایسته اش به عالی ‌ترین و والاترین درجات تکامل روحانی دست خواهد یافت.

2. ماشیح از نسل داوود است.[3]

3. زادگاه او شهر بیت لحم است[4] یعنی از میان خودشان و در مرکز یهودیت قرار دارد و یهودی زاده ‌است.

4. اشراف زاده ‌است؛ یعنی از خاندان پادشاهان بوده و در یک خانواده پادشاهی به دنیا آمده‌ است.

5. عادل است.[5]

6. بلاكشیده و از طبقه رنج دیدگان است.[6]

7. علم الهی و فرابشری دارد.[7]

8. حکومت تشکیل می ‌دهد.[8]

9. حکومت ماشیح، از طریق معجزه و قدرت خارق ‌العاده خدا فرا خواهد رسید. در پیشگویی ‌های انبیای عهد عتیق آمده است که جریان طبیعی نمی ‌تواند آرمان نهایی را محقق سازد.[9]

پی نوشت:
[1]. ایمانوئل شوحط، «ماشیح موعود یهود» تحقیق آرش آبائی، نقل از موعود، شماره 20 و نشریه بینا سال اول، شماره 4، مرداد شهریور 1378.
[2]. کهن آبراهام، انسان، خدا، جهان ماشیح در آموزه یهود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، المعی، 1382، ص ‌259.
[3]. اشعیا 11: 1ـ 9.
[4]. میکاه 5: 2
[5]. ارمیا 23: 5؛ اشعیا 11: 5
[6]. اشعیا 53: 4ـ 5.
[7]. حبقوق 2: 14؛ اشعیا 11: 9
[8]. ارمیا 33: 25
[9]. ارمیا 3: 17؛ 30: 3؛ یوئیل 3: 15- 18؛ اشعیا 29: 18؛ 30: 26؛ 35: 5

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.