تفکر نوین: ترامپ عارف واقعی است!

  • 1400/04/13 - 12:53
از نظر مروجان قانون جذب کسی خوش‌بخت است که پولدار است، هیچ بیماری ندارد، درد ندارد، رنج و بدبختی ندارد! از این نگاه، انسان پولدار به هر طریقی که این مال و پول را بدست آورده باشد، سعادتمند است. و از طرفی اشخاصی را گنه‌کار می‌داند که به خواسته خود نرسیده است! یا افرادی هستند که دارای بیماری، فقر و تنگذستی هستند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از دید جنبش «تفکر نوین» افراد ثروتمند ولو ظالم، عارف هستند! تفکر نوین فرقه‌ای است که خلأ انسان معنوی را می‌خواهد با تلاش به رسیدن آرزوها پُر کند. یعنی انسان معنوی کسی است که به آرزوهایش رسیده است. ولو آن آرزوها از راه غیرقانونی و گناه بدست بیاید یا حتی آن شخص ظالم به بشریت باشد. از دید این رهبران این فرقه ترامپ، بیل گتس، ایلان ماسک، اختلاس‌گران، آقازاده‌ها و غیره از جامعه بشری عارفان واقعی هستند. یعنی هرکسی که به مطامع دنیایی بیشتری رسید و ظاهرا هیچ مشکلی نداشت، اوست که عارف واصل است!

آن‌ها قائلند وقتی آرزوها تمام فکر و قلب انسان را فرا بگیرد از تمام امور دیگر مهم‌تر و ارزشمند‌تر می‌شود، و انسان برای دست‌یابی به آن هرکاری را انجام می‌دهد. حتی اگر آرزو دارید اسلحه بسازید و با آن مردم بی‌گناهی را بکشید، آن‌ها که همان مروّجان قانون جذب به شمار می‌روند، می‌گویند، هر چه می‌خواهید بخواهید، فقط کافی است آن‌را باور کنید و با اشتیاق و احساس خوشایند آن‌را بخواهید تا بر کائنات اثر بگذارید. «احساسات هدیه‌ای شگفت‌انگیز هستند که به ما امکان می‌دهند بفهمیم، داریم فکر می‌کنیم... احساسات تو به دو دسته تقسیم می‌شوند: احساسات خوب و احساسات بد. تو تفاوت میان این دو دسته را می‌دانی؛ چون یکی باعث می‌شود خوشحال باشی و دیگری تو را ناراحت می‌کند.»[1] در جایی دیگر می‌گویند: «وقتی احساس خوبی داری، داری آینده‌ای را می‌سازی که در جهت رسیدن به آرزوی توست، وقتی احساس خوبی نداری، داری آینده‌ای را می‌سازی که در جهت آرزوهایت نیست.»[2] احساسات خوشآیند و ناخوشایند معیار استفاده درست یا نادرست از نیروی ذهن و قانون جذب است.

در این نگرش رهبران معنوی فرقه، عارف شدن به این است که شما آرزوهای خود را به راستی بخواهید و این آرزوها، آرزوهایی است که برای رسیدن به آن‌ها به کائنات فرمان می‌دهید و آن‌ها در اختیار شما می‌گذارند. اگر چه آرزوهایی کاملا مادی باشد. جو ویتال به کسانی که قانون جذب را متفاوت با عرفان و معنویت می‌دانند، پاسخ می‌دهد: «گاه عده‌ای می‌گویند: مردمی که از قانون جذب استفاده می‌کنند. بیش از حد بر مسائل مالی متمرکز می‌شوند. این افراد درک نمی‌کنند که مادیات و معنویات یکی هستند.»[3] پس انسان کامل از این دیدگاه کسی است که به همه آرزوهایش رسیده است و ماشین، پول، خانه ویلا و معشوق دلخواه را از کائنات گرفته است. انسان سازی یعنی رسیدن به این آرزوها و ملاقات با خدا یعنی دست‌یابی به همین خوشی‌ها و دارایی‌های دنیوی. از نظر این‌گونه افراد کسی خوش‌بخت است که پولدار است، هیچ بیماری ندارد، درد ندارد، رنج و بدبختی ندارد! از این نگاه، انسان پولدار به هر طریقی که این مال و پول را بدست آورده باشد، سعادتمند است.  و از طرفی اشخاصی را گنهکار می‌داند که به خواسته خود نرسیده است! یا افرادی هستند که دارای بیماری، فقر و تنگدستی هستند!

پی‌نوشت:

[1]. راز، راندا برن، انتشارات پیکان، تهران، 1386، ص 32.
[2]. همان، ص 42.
[3]. همان، ص 43.
[4]. کلید راز گمشده  جذب خواسته‌ها، جو ویتال، ترجمه فریده همتی، لیوسا، تهران، 1389، ص 59.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.