چه زمانی حکمت عدم عضویت زنان در بیت العدل روشن می‌شود؟!

  • 1397/09/26 - 11:02
عبدالبهاء موضوع عدم حق عضویت زنان در بیت العدل را از جمله مسائلی دانست که حکمت آن در آینده روشن خواهد شد. بی‌تردید این توجیه، همان ترفند بهائیان برای فرار از پاسخگویی به تناقضاتشان می‌باشد. اما بر فرض محال هم که این حکمت آشکار شود، باز مشکلی حل نخواهد شد؛ چرا که بهائیت ادعای تساوی داشت و با آشکار شدن حکمت، باز هم تساوی ایجاد نمی‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، به بررسی حکمت عدم عضویت زنان در بیت العدل پرداختند.
پژوهشگر: مگر یکی از تعالیم بهائیت تساوی حقوق زن و مرد نیست؟! پس چرا قوانین این فرقه بر خلاف این شعار وضع شده‌اند؟!
مبلّغ بهائی: بله هست، منظورتان چه قانونی است؟!
پژوهشگر: از نظر بهائیت، زنان حق عضویت در بالاترین نهاد رهبری این فرقه، بیت‌العدل، را ندارند.[1] خُب این تبعیض چه توجیهی دارد و چگونه با شعار پوشالی تساوی زن و مرد در بهائیت سازگار است؟!
مبلّغ بهائی: عدم حق عضویت زنان در بیت العدل، از جمله مسائلی است که حکمت آن در آینده روشن خواهد شد؛ همچنان که عبدالبهاء فرمود‌اند: «و امّا بیت العدل بِنصوصِ قاطعه فی شَریعةِ الله اختصَّ بالرجال حکمه مِن عند الله و سَیظهر هذه الحکمة کظُهور الشَّمس فی رابعه النّهار [2]؛ و اما بیت العدل براساس نصوص قاطع موجود در دین خدا، مختص مردان است. این حکمتی است از جانب خدا و بزودی این حکمت مانند آشکار شدن خورشید در وسط آسمان آشکار خواهد شد».
پژوهشگر: این توجیه همان ترفند معمول پیشوایان بهائیت، برای ساکت کردن منتقدان خود است که به واسطه‌ی آن، از پاسخگویی به تناقضاتشان تفره رفته و حل امور مشکل‌دار را به آینده‌ای که هرگز نخواهد آمد، محول می‌نمایند. اما بر فرض محال هم که این حکمت آشکار شود، باز مشکلی حل نخواهد شد؛ چرا که بهائیت ادعای تساوی داشت و با آشکار شدن حکمت، باز هم تساوی ایجاد نمی‌شود.

پی‌نوشت:
[1]. «یا رجال العدل كونوا رعاه‌ اغنام الله؛ ای مردان بیت العدل مراعات گوسفندان خدا (بهائیان) را کنید». اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، باب 27، ص 219.
[2]. عباس افندی، منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 1، شماره 38، ص 77.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.