پاسخ بهاءالله به جناب رأفتی!

  • 1397/07/11 - 08:23
وحید رأفتی (از مبلّغین بهائی)، وجود تعداد بیشماری از اشعار دیگران و کلمات عامیانه در نوشته‌جات به اصطلاح وحیانی پیامبرخوانده‌ی بهائی را موجب جذاب شدن کلام او برشمرده است! اما این ادعا در حالیست که پیامبرخوانده‌ی بهائی چنین روش نگارشی را دلیل بر اکتسابی بودن علوم نویسنده و نشان بر بطلان شخص مدعی دانسته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وحید رأفتی در کتاب مأخذ اشعار در آثار بهائی، پس از اعتراف به وجود تعداد بیشماری از اشعار دیگران، ضرب المثل‌ها و حتی کلمات عامیانه و کوچه بازاری در آثار پیشوایان بهائی، در مقام توجیه می‌گوید: «نقل اشعار گذشتگان در آثار بهائی در وهله‌ی اول به قصد استشهاد صورت می‌گیرد تا بر استحکام و قدرت استدلال افزوده گردد... نقل اشعار می‌تواند آرايش ادبی به كلام دهد و بر جذبه و شور آن بيافزايد. لحن كلام را جذاب‌تر كند، وزن خوشايندی به آن دهد و طنين مطلب را در مذاق جان شيرين‌تر سازد».[1]
اما این ادعا در حالیست که پیامبرخوانده‌ی بهائی، چنین روش نگارشی را دلیل بر اکتسابی بودن علوم نویسنده دانسته است: «دوست ندارم كه اذكار قبل بسيار اظهار شود زيرا كه اقوال غير را ذكر نمودن دليل است بر علوم كسبی نه بر موهبت الهی و لكن اينقدر هم كه ذكر شد بواسطه‌ی عادت ناس است و تأسی به اصحاب».[2]
او همچنین در جایی دیگر، این شیوه‌ی نگارش را نشان بر بطلان شخص مدعی دانسته؛ همچنان که در رد ادعای برادر خود صبح ازل گفته است: «ابداً به روايات و بشارات احدی مطمئن مشو چه كه مشاهده شد نفس مشرک بالله و شارب دماء اوليائه (بخوانید: یحیی صبح ازل) در سنين معدودات كه تلقاء وجه حاضر بود (: در چند سالی كه با هم بوديم) از هر علوم و فنون چيزی استماع نموده و همان را نوشته و به مردم داده و به اين جهت اظهار فضل نموده».[3]

پی‌نوشت:
[1]. وحید رأفتی، مأخذ اشعار در آثار بهائی، بی‌جا: مؤسسه‌ی معارف بهائی به لسان فارسی، 147 بدیع، ج 1، ص 4.
[2]. حسینعلی نوری، هفت وادی و چهار وادی، ص 27.
[3]. عبدالحمید اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 128 بدیع، ج 1، ص 42.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.