پاسخ به ادعای عدم وجود مرد روحانی در بهائیت!

  • 1397/07/08 - 09:16
بهائیان، ادعای نبود مرد روحانی در بهائیت را دلیلی بر جست‌وجوی آزادانه‌ی حقیقت در بهائیت برمی‌شمارند. این در حالیست که بنابر اسناد موجود و اعتراف جناب عبدالبهاء؛ افرادی در بهائیت وجود دارند که شغلی جز تبلیغ نداشته و حقوق بگیر تشکیلات بهائیت هستند. با این حال چه فرقی میان مبلّغان حقوق بگیر شما با عالمان سایر ادیان وجود دارد؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یک بهائی در گفت‌وگو با یک جوان شیعه، ادعای نبود مرد روحانی در بهائیت را دلیلی بر جست‌وجوی آزادانه‌ی حقیقت در بهائیت برشمرد که با پاسخ‌های منطقی جوان شیعه روبه‌رو شد.
بهائی: شما از مراجع تقلید پیروی می‌کنید و این نشان بر اینست که با چشم‌های بسته و به صورت موروثی عقایدتان را انتخاب کردید!
جوان شیعه: خیر این‌طور نیست! ما در اصول اعتقادی موظف به تحقیق و رسیدن عقلی به آن هستیم.[1]
بهائی: در هر صورت شما تقلید کور می‌کنید؟!
جوان شیعه: شما چطور ما را متهم به تقلید کور می‌کنید در حالی که پیامبرخوانده‌ی بهائی پیروانش را به تقلید کور از خودش فراخوانده؟![2]
بهائی: به هر حال ما بهائیان هیچ کشیش، خاخام، مُلا، عالم دینی و یا راهبی نداریم و این نشان بر جست‌وجوی آزادانه‌ی حقیقت در آئین ماست.
جوان شیعه: این ادعایتان هم پذیرفته نیست؛ چرا که بنابر اسناد موجود و اعتراف جناب عبدالبهاء؛ افرادی در بهائیت وجود دارند که شغلی جز تبلیغ ندارند و حقوق بگیر تشکیلات بهائیت هستند.[3] این افراد به حدی معروف بودند که محمدرضا پهلوی از آنان با عنوان آخوند کرواتی یاد کرده است.[4] با این حال چه فرقی میان مبلّغان حقوق بگیر شما با عالمان سایر ادیان وجود دارد؟!

پی‌نوشت:
[1]. ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، نجف اشرف: مطبعة الآداب، 1390، ج 1، ص 5.
[2]. ر.ک: حسینعلی نوری، کلمات مکنونه فارسی، برگرفته از سایت کتابخانه‌ی مراجع بهائی، نسخه‌ی پی‌دی‌اف، ص 11.
[3]. ر.ک: عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 249.
[4]. جهت مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به مقاله‌ی: جولان آخوند کرواتی‌های بهائی در دربار پهلوی!

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.