وحید رأفتی و توجیه کپی‌برداری‌های پیشوایان بهائی

  • 1397/07/07 - 08:41
وحید رأفتی (نویسنده‌ی بهائی)، در راستای توجیه کپی‌برداری پیشوایان بهائی از آثار و اشعار دیگران، این اقدام را اولین‌بار در تاریخ ادیان الهی بر شمرده که زینت‌بخش آثار پیشوایان بهائی هستند! این در حالیست که به اعتراف پیامبرخوانده‌ی بهائی، اگر قرار باشد آثار پیامبران همچون متون بشری باشند که دیگر نمی‌توان به آن‌ها کلام الهی اطلاق کرد!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وحید رأفتی (نویسنده‌ی بهائی) در کتاب خود، در راستای توجیه کپی‌برداری پیشوایان بهائی از آثار و اشعار دیگران، این اقدام را اولین‌بار در تاریخ ادیان الهی بر شمرده و گفته است: «در حقیقت برای اولین مرتبه در تاریخ ادیان الهی، نه تنها کلام انبیاء، بلکه بسیاری از افکار رشیقه و احساسات متعالیه و آراء و عقاید صائبه‌ی بعضی از ادباء و عرفای بنام عرب و عجم، حتی پاره‌ای از کلمات نغز عامیانه متداول در بین اهل کوچه و بازار، شرافت آن را یافته است تا در آثار این دور صمدانی، به صورت جزئی از عنصر کلام الهی درآید».[1]
جالب اینجاست که این نویسنده‌ی بهائی در توجیه‌تراشی خود، کار را خراب‌تر کرده و عبارات غیر را زینت‌بخش آثار به اصطلاح الهی بهائی دانسته است: «آنچه از آثار گذشتگان به مضمون و يا به عين عبارت، در آثار بهایی نقل گشته، گیرایی و زيبایی و وسعتی شگفت‌انگيز به مفاهيم و مضامين مندرجه در آثار بهایی داده است».[2]
این در حالیست که به اعتراف پیامبرخوانده‌ی بهائی، اگر قرار باشد آثار پیامبران همچون متون بشری باشند که دیگر نمی‌توان به آن‌ها کلام الهی اطلاق کرد: «قُل یا أیُّها الجاهل اُنظر فی کلمات الله... [3]؛ ای نادان با چشم خدا به آياتش نگاه كن تا متوجه شوی كه آن‌ها خالی هستند از كنايه‌ها و قواعد مردم زيرا او علوم عالمين را دارد. بگو اگر آيات خدا مطابق با قواعد شما و آن‌چه نزد شما است نازل می‌شدند، آن‌ها همانند كلمات شما می‌شدند، ای گروه محجوب شده».
با این حال، تصور الهی بودن کلمات کپی‌برداری و کوچه بازاری پیامبرخوانده‌ی بهائی، توهمی بیش نیست و جناب رأفتی، ناخواسته مهر بطلانی بر الهی بودن نوشته‌جات به اصطلاح وحیانی حسینعلی نوری زده است.

پی‌نوشت:
[1]. وحید رأفتی، مأخذ اشعار در آثار بهائی، بی‌جا: مؤسسه‌ی معارف بهائی به لسان فارسی، 147 بدیع، ج 1، ص 3.
[2]. همان.
[3]. حسینعلی نوری، مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر: مطبعه سعادة، 1920 م، ص 71.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.