اعتراف به تقلیدی بودن اُلفت و محبت توسط عبدالبهاء

  • 1397/06/21 - 09:28
عبدالبهاء، آموزه‌ی اُلفت و محبّت را ابداع و اختراع پدر خود عنوان کرده است. اما این پیشوای بهائی در برخی مواقع، دُمب خروسش بیرون زده و به غیرابداعی بودن آموزه‌ی اُلفت و محبّت توسط پدرش اعتراف کرده است. بنابراین در منطق بهائیت، چگونه ادعای اختراع آموزه‌ی اُلفت و محبّت، با اعتراف به تقلیدی بودن آن قابل جمع است؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دومین پیشوای بهائیت عبدالبهاء، با ادعای ابداع آموزه‌ی اُلفت و محبّت توسط پدرش، گفته است: «جميع می‌گفتند تعاليم حضرت بهاءالله فی الحقيقه مثل ندارد... می‌گفتيم از جمله اين تعاليم... دين بايد سبب محبّت و اُلفت باشد اگر نباشد عدم دين بهتر است، در كدام كتاب است».[1]
اما این پیشوای بهائی در برخی مواقع، دُمب خروسش بیرون زده و به غیرابداعی بودن آموزه‌ی اُلفت و محبّت توسط پدرش اعتراف کرده است؛ همچنان که به نقل از عبدالبهاء می‌خوانیم: «جمیع انبیاء به جهت تربیت آمدند تا نفوس غیربالغه را به بلوغ رسانند و اُلفت و محبّت بین جنس بشر اندازند نه بغض و عداوت».[2] او همچنین هدف از بعثت تمامی انبیاء را برقراری اُلفت و اتحاد تبیین کرده است: «دین باید سبب اتحاد باشد، قلوب را به یکدیگر ارتباط دهد. حضرت مسیح (علیه السلام) و انبیای الهی به جهت اُلفت و اتحاد آمدند، پس اگر دین سبب اختلاف شود، نبودن آن مرجح است».[3]
بنابراین در منطق بهائیت، چگونه ادعای اختراع آموزه‌ی اُلفت و محبّت، با اعتراف به تقلیدی بودن آن قابل جمع است؟!

پی‌نوشت:
[1]. ر.ک: عباس افندی، خطابات، لانگنهاین آلمان غربی: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، بی‌تا، ج 3، ص 78.
[2]. عبدالحمید اشراق خاوری، نسخه‌ی الکترونیکی، پیام ملکوت، ص 65.
[3]. همان، ص 59.

برچسب‌ها: 
تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.