کنایه‌ای به عامل برتری نوشته‌جات بهاءالله!

  • 1397/05/25 - 13:01
پیامبرخوانده‌ی بهائیت، کثرت نوشته‌جات مدعی پیامبری را نشان برتری او دانسته است. اما لازم است بدانیم که این دلایل حقانیت و برتری بهاء، سرشار از هزله‌گویی‌هایی است که حتی بهائیان نیز از تکرار آن‌ها شرم دارند. با این حال، چگونه هزله‌گویی‌هایی که ناشی از مصرف مشروبات الکلی بوده را می‌توان به عنوان وحی الهی و نشان برتری بهاء دانست؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیامبرخوانده‌ی بهائیت، کثرت نوشته‌جات مدعی پیامبری را نشان برتری او دانسته و گفته است: «انبیای اولوالعزم که عظمت قدر و رفعت مقامشان چون شمس واضح و لائح (: خورشید تابان و آشکار) است مفتخر شدند هرکدام به کتابی که در دست هست و مشاهده شده و آیات آن احصاء (: شمارش) گشته و از این غمام (: اَبر) رحمت رحمانی این قدر نازل شده که هنوز احدی احصاء ننموده».[1]
اما لازم است بدانیم که این دلایل حقانیت و برتری بهاء، سرشار از هزل‌گویی‌هایی است که حتی بهائیان نیز از تکرار آن‌ها شرم دارند؛ همچنان که او در خصوص هم‌نشینی با زنی زیبا نوشته است: «... طلوع کن از افق رضوان به جمال رحمان و دور سینه‌هایت، موهای خوشبویت را آویزان کن تا بر عالمین ارزانی داری بوی خوش پروردگار منانت را. مبادا سینه‌های صیقلی را از ملأ ظهور پنهان کنی و زلف‌های قدسی‌ را از لحظات انس بپوشانی. سپس روبروی عرش وارد شو، با موهای آویخته و زلف پریشان و روی سرخ و گونه‌های زینت شده و چشم‌های سرمه زده و با نام بلند مرتبه‌ی من بگیر، با دستان حورایت جام‌های سفید را».[2]
آری؛ پیامبرخوانده‌ی بهائی در کنار دیکته‌ی دستور اربابان خود، بیهوده‌گویی‌هایی را به خاطر مصرف مشروبات الکلی [3] داشته و آن‌ها را به عنوان وحی الهی و نشان برتری‌اش، به خورد أغنام خود می‌داده است.

پی‌نوشت:
[1]. حسینعلی نوری، ایقان، هوفمایم آلمان: لجنه‌ی ملّی نشر آثار بهائی به زبان فارسی و عربی، 1998 م، صص 144-143.
[2]. حسینعلی نوری، آثار قلم اعلی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا، ج 2، لوح 11، صص 575-576.
[3]. ر.ک: عبدالحسین آیتی، کشف الحیل (3 جلدی)، تهران: بی‌نا، 1340 ش، ج 2، ص 168.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.