ابن ابوهریره و دشمنی

  • 1397/03/10 - 11:28
ابن ابی‌هریره که از بزرگان مذهب شافعی به شمار می‌رود، به عنوان یکی از مدافعان بنی‌امیه با پیروی از اندیشه‌های امویان می‌نویسد: اگر بلند خواندن «بسم الله الرحمن الرحیم» جزء شعارهای شیعیان شده باشد، مستحب است به خاطر مخالفت با آنان «بسم الله الرحمن الرحیم» را آهسته بخوانیم.

حسن بن حسین بغدادی معروف به ابن ابی‌هریره که از بزرگان مذهب شافعی به شمار می‌رود و منصب قضا را نیز برای مدتی عهده‌دار بود و حتی ریاست مذهب شافعیه نیز به او رسید، به عنوان یکی از مدافعان بنی‌امیه با پیروی از اندیشه‌های امویان می‌نویسد: اگر بلند خواندن «بسم الله الرحمن الرحیم» جزء شعارهای شیعیان شده باشد، مستحب است به خاطر مخالفت با آنان «بسم الله الرحمن الرحیم» را آهسته بخوانیم.»[1]
ظاهراً باید به ایشان آموخت که چهار عمل واجب، حرام، مستحب و مکروه از جمله اموری هستند، که پیام‌آور دین از جانب خداوند برای مردم موارد آن را مشخص می‌سازد و به میل و تعصب افراد تغییر نمی‌کند.

پی‌نوشت:

[1]. عبدالکریم یافعی، فتح العزیز، دار الفکر بیروت، ج5، ص233

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.