مخالف سنت

03/13/1397 - 10:25

زرقانی با پذیرش و مطابقت نحوه عمامه بستن شیعیان با سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، به خاطر مخالفت با شیعه، اهل سنت را به ترک این سنت سفارش می‌کند.

03/10/1397 - 11:28

ابن ابی‌هریره که از بزرگان مذهب شافعی به شمار می‌رود، به عنوان یکی از مدافعان بنی‌امیه با پیروی از اندیشه‌های امویان می‌نویسد: اگر بلند خواندن «بسم الله الرحمن الرحیم» جزء شعارهای شیعیان شده باشد، مستحب است به خاطر مخالفت با آنان «بسم الله الرحمن الرحیم» را آهسته بخوانیم.

07/18/1396 - 15:21

با مطالعه روایات نبی گرامی اسلام پی‌می‌بریم که تکفیر مسلمانان، مخالف روایات نبوی می‌باشد و هیچ مدرک عقلی و شرعی ندارد و نباید به راحتی مسلمانان را تکفیر کرد. از باب نمونه عایشه می‌‌گوید: از پیامبر گرامی اسلام شنیدم که فرمود: هیچ یک از اهل قبله را به خاطر گناه تکفیر نکنید، اگر چه گناهان بزرگ انجام داده باشد.