اُلفت بهائیت در حق جهانگیر اردکانی!

  • 1397/03/28 - 13:08
پیشوایان بهائیت، تا جایی بر اُلفت تأکید کرده‌اند که در تعارض دین با اُلفت و محبّت، بی‌دینی را ترجیح داده‌اند. این در حالیست که خود هیچ‌گاه به این اصل پایبند نبوده و به خاطر تعصبات دینی، مخالفین خود را مورد طرد و حذف اجتماعی قرار داده‌اند؛ همچنان که رفتار بهائیت در خصوص جهانگیر اردکانی، نمونه‌ای از این دورویی تشکیلات بهائیت است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله تعالیم دوازده‌گانه‌ی بهائیت این است که دین، باید عامل ایجاد و گسترش اُلفت و محبّت باشد. از این‌رو پیشوایان بهائیت، تا جایی بر این اصل تأکید کرده‌اند که در تعارض دین با اُلفت و محبّت، بی‌دینی را ترجیح داده‌اند.[1]
اما جالب است بدانیم جدای از تبلیغات و در عالم عمل، تشکیلات بهائیت هیچ‌گاه به این اصل خود پایبند نبوده و به خاطر تعصبات دینی، مخالفین خود را مورد طرد و حذف اجتماعی قرار داده است؛ همچنان که تشکیلات بهائیت، جهانگیر اردکانی را به صرف طرفداری از جمشید معانی [2]، از تمامی مناسبات بهائیت و معاشرت با تمامی بهائیان طرد نموده و در خصوص او آورده است: «جهانگیر اردکانی در ادامه طرفداری از ادعای سخیف معانی، با تصویب بیت العدل اعظم، طرد می‌گردد. به یاران اطلاع دهید که هرگونه معاشرت و سلام و کلام با او ممنوع است».[3]
اما به راستی تشکیلاتی که کمترین مخالفت با خود را برنمی‌تابد و حکم به طرد و حذف اجتماعی روی‌گردانان از خود می‌دهد، چگونه می‌تواند منادی مبارزه با تعصبات دینی باشد؟! در این صورت، آیا به گفته‌ی عبدالبهاء، نبود بهائیت بهتر نیست؟!

پی‌نوشت:
[1]. ر.ک: عباس افندی، خطابات، مصر: به همّت فرج‌الله زکی الکردی، 1921، ج 2، ص 296.
[2]. عقاید جمشید معانی، در بهائیت بدعت به شمار می‌آید.
[3]. مجله‌ی اخبار امری، ارگان رسمی بهائیان، شماره‌ی: 1، صص 5-4.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.