چرا محمد بن عبدالوهاب تفکرات ابن‌تیمیه را برگزید؟

  • 1397/02/10 - 17:21
محمد بن عبدالوهاب افکار ابن تیمیه را برگزید، چون وی بر خلاف حنابله در مسئله قبور، راه تکفیر را برگزیده بود و محمد بن عبدالوهاب با انتخاب تفکر ابن تیمیه، سلاح تکفیر را به دست گرفت تا مسلمانان را تکفیر کند.

محمد بن عبدالوهاب رئیس فرقه وهابیت است که در قرن دوازدهم، وهابیت را به وجود آورد. وی پیرو فقه حنبلی بود. در میان مذهب حنبلی، سه جریان رونق داشت.[1] جریانی که به منزهه معروف بود، جریانی که به مشبهه معروف بود و جریانی دیگر که باید به ابن تیمیه منتسب شود.[2] محمد بن عبدالوهاب از میان این سه جریان، فقه حنبلی را با تفسیر ابن تیمیه برگزید.
اکنون سوال این است که چرا محمد بن عبدالوهاب تفسیر ابن تیمیه را از مذهب حنبلی به رسمیت شناخت و آن دو جریان دیگر را رها کرد؟

حسن فرحان مالکی در پاسخ از این سوال می‌گوید: شیخ محمد به خاطر فقه یا نکوهش جهمیه، معتزله و شیعه یا مسئله خلق قرآن یا مسائلی چون رؤیت خداوند، میزان، صراط، شفاعت و اوصاف بهشت و جهنم مکتب ابن تیمیه را انتخاب نکرد، بلکه به این جهت تفکر ابن تیمیه را قبول کرد و آن را به نجد آورد که عقاید وی علیه اصحاب قبور، توسل، تبرک و تصوف را قبول داشت؛ زیرا سایر مسائل فقهی و عقیدتی که به آن اشاره کردیم، مورد قبول حنابله نجد بود. محمد بن عبدالوهاب به این جهت تفکر ابن تیمیه را پذیرفت که به حنابله بگوید: ببینید شیخ شما، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیه که مشهور عام و خاص و دارای دیدگاه‌ها و نظرات فراوان است، اعتقادات و اعمال شما را مصداق شرک اکبر و مستوجب قتل و جهاد می‌داند.[3]
بنابراین به این علت محمد بن عبدالوهاب تفکرات ابن تیمیه را برگزید که ابن تیمیه تفکرات خودش را با عنوان اجماع مسلمانان مطرح کرده بود، در حالی‌که هیچ‌یک از حنابله و اهل سنت چنین سخنی را نگفته بودند. ابن تیمیه مسئله قبور را مطرح کرد و گفت هر کس این عقاید را نپذیرد، مشرک است. محمد بن عبدالوهاب از طریق گزینش تفکر ابن‌تیمیه سلاح تکفیر را به دست گرفت و به تکفیر مسلمانان همت گماشت. پس از شکل‌گیری وهابیت، شاخه مذهب حنبلی «حنبلی تیمیه» به لحاظ عقیدتی در نجد غلبه پیدا کرد و علمای عربستان، امروز در حقیقت، عالم فرقه «تیمی-وهابی» هستند، زیرا تفکرات وهابیت، امروز برگرفته از دو تفکر ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب است.

نویسنده: م.ج

پی‌نوشت:

[1]. وهابیت، سلفی یا حنبلی؟
[2]. وهابیت پیروان فرقه «تیمیه»
[3]. فرحان مالکی، حسن، نگاهی به غلو اندیشی و افراط گرایی علمای معاصر عربستان، موسسه فرهنگی هنری آفتاب خرد، تهران، 1396ش، ص73-74.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.