دونادون ترقی به کمال یا تنزل از کمال

  • 1397/01/27 - 11:16
پیروان و سرسپردگان مسلک اهل حق معتقد هستند که روح انسان در یک بدن به تکامل نمی‌رسد و باید هزار و یک بدن و جسم را درک کند تا به تکامل برسد. این سخن در حالی است که نفس (روح) انسان در یک بدن در حال تکامل است به این‌گونه که از "نفس نباتی" به "نفس حیوانی" و ازآنجا به "نفس انسانی" ترقی پیدا می‌کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– یکی از اندیشه‌های اهل حق، اعتقاد به "دونادون"  یا "گردش متوالی روح (نفس) در هزار و یک بدن" است. پیروان و سرسپردگان مسلک اهل حق معتقد هستند که روح انسان در یک بدن به تکامل نمی‌رسد و باید هزار و یک بدن و جسم را درک کند تا به تکامل برسد. این سخن در حالی است که نفس (روح) انسان در یک بدن در حال تکامل است به این‌گونه که از "نفس نباتی" به "نفس حیوانی" و ازآنجا به "نفس انسانی" ترقی پیدا می‌کند. و اگر قائل شویم که نفس هر انسان هزار و یک بدن را باید درک کند، در این صورت نه تنها به تکامل نمی‌رسد، بلکه تنزل پیدا می‌کند. بدین‌گونه که باید از خلقت انسانی به خلقت حیوانی و از آنجا به خلقت نباتی بازگردد که امر محالی می‌باشد. [درآمدی بر  بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، صص 97-94] بنابراین پیروان مسلک اهل حق باید بدانند اعتقاد به دونادون نه تنها منتهی به کمال نمی‌شود، بلکه منجر به تنزل انسان از مرتبه انسانی به‌مراتب پائین‌تر است که امر باطلی است.     

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، درآمدی بر  بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 97-94

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.