ماجرای تبعید به سلیمانیه سندی برعدم حقانیت بهاءالله

  • 1396/12/15 - 00:14
مدعی پیامبری بهائیت، پس از تبعید به عراق، به پیشکاری جانشین علی‌محمد شیرازی اشتغال یافت. صبح اَزل نیز سرانجام به خاطر خیانت برادر، امر به تبعید او می‌کند و حسینعلی نوری تصریح می‌کند که اگر "مصدر امر" اجازه‌ی بازگشت نمی‌داد، برنمی‌گشت. اما بدون شک، ماجرای تعبید حسینعلی نوری و رفتار دوگانه‌ی او، خود حکایت از عدم حقانیتش دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حسینعلی نوری مدعی پیامبری بهائیت، پس از تبعید به عراق، به پیشکاری برادر خود صبح ازل (به عنوان جانشین علی‌محمد شیرازی) اشتغال یافت. صبح اَزل نیز که از جانب برادر خود حسینعلی نوری، بوی توطئه به مشامش می‌رسید، امر به تبعید او کرد. حسینعلی نوری در شرح ایام تبعید خود تصریح می‌کند که اگر برادرش به عنوان "مصدر امر" اجازه‌ی مراجعت نمی‌داد، هیچ‌گاه بازنمی‌گشت: «قسم به خدا که این مهاجرتم را خیال مراجعت نبود و مسافرتم را اُمید مواصلت نه... باری، تا آن‌که از "مصدر امر" حکم رجوع (بازگشت) صادر شد و لابداًً تسلیم نمودم و راجع شدم».[1]
اما در بررسی این رویکرد مدعی پیامبری بهائیت می‌بایست گفت:
اولاً: حسینعلی نوری که بعدها مدعی شد در زندان تهران و پیش از تبعید به عراق به او وحی نازل شده [2]، دیگر چه توجیهی برای پیشکاری صبح ازل و اطاعت از او به عنوان مصدر امر داشت؟! آیا این‌که پس از تبعید به عراق، خود را پیش‌کار صبح‌ازل می‌خواند و در عین حال به او خیانت می‌کرد و در آخر هم به فحاشی نسبت به برادر روی آورد [3]، حکایت از دورویی جنابش ندارد؟!
ثانیاً: آیا اینکه حسینعلی نوری مدعی شد که اگر برادرش اجازه‌ی بازگشت نمی‌داد، هیچ‌گاه میان پیروان بازنمی‌گشت، به معنای منسد کردن راه (به اصطلاح) حق نیست؟! مگر نه حسینعلی نوری ادعای نزول وحی به خود و نسخ آیین بیان را داشت، اما آیا وظیفه‌ی ابلاغ (به اصطلاح) وحی نازله‌ی خود به مردم را نداشت؟!
بنابراین ماجرای تعبید حسینعلی نوری به سلیمانیه و رفتار دوگانه و همراه با نیرنگ او، خود حکایت از عدم حقانیتش دارد.

پی‌نوشت:
[1]. حسینعلی نوری، ایقان، هوفمایم آلمان: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات بهائی آلمان، 1998 م، چاپ اول، صص 167-166.
[2]. ر.ک: حسینعلی نوری، لوح خطاب به شیخ محمّدتقی نجفی اصفهانی، کانادا: مؤسسه‌ی معارف بهائی، 2001 م، ص 16.
[3]. ر.ک: فاضل مازندرانی، اسرارالآثار، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 5، ص 346.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.