دیدگاه علمای برجسته شیعه در عدم تحریف قرآن

  • 1396/08/07 - 13:44
امام خمینی: در قرآن هیچ گونه تحریفی راه نیافته است و برای تمام مسلمانان قابل اعتماد و اعتبار است.

یکی از تهمت‌هایی که وهابیان به شیعه می‌زنند این که شیعیان را قائل به تحریف قرآن می‌دانند. در حالی که علمای بزرگ شیعه چنین سخنی را نپذیرفته و به صراحت اعلام کرده اند که شیعه قائل به تحریف قرآن نیست.
آیت الله خوئی در این باره می‌گوید: «تحریف قرآن به معنای سقوط برخی از آیات یا کلمات آن، از امر موهمی است که حقیقت ندارد».[1]
امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) نیز که از بزرگترین علمای معاصر است در مجلس درس خویش فرمود: «این که اخباریون می‌خواهند بگویند در قرآن تحریف به وجود آمده است حقیقت ندارد، زیرا مدرک آنها روایاتی است که برخی مجعول، برخی ضعیف و برخی نیز قائل تأویل است».[2]
همچنین در پیامی که از امام خمینی در موسم حج سال 1365 منتشر شد، فرمود: در قرآن هیچ گونه تحریفی راه نیافته است و برای تمام مسلمانان قابل اعتماد و اعتبار است. عقیده شیعه در این زمینه آن قدر روشن است که به تطویل کلام نیازی نیست.[3]

پی‌نوشت:

[1]. خوئی، مصباح الاصول، ج1، ص124. به نقل از ابراهمیمی محمد حسین، موسسه بوستان کتاب، قم 1388، ص115
[2]. امام خمینی، تهذیب الاصول، ج2، ص156، به نقل از ابراهمیمی محمد حسین، موسسه بوستان کتاب، قم 1388، ص115
[3]. ابراهمیمی محمد حسین، موسسه بوستان کتاب، قم 1388، ص116

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.