تورات تحریف شده: پیامبران بد بودند! ولی کورش خوب بود!

  • 1396/08/20 - 09:37
به راستی قضیه مشکوک نیست؟ تورات تحریف شده، همه جور فحش و تهمتی به پیامبران نثار کرده! ولی به کورش که رسید، ناگهان تواضع و فروتنی به خرج داد و در آستان او سر تعظیم فرود آورد! گویا فراماسون‌ها و کابالیست‌هایی که تورات را تحریف کردند، فکر همه جا را نکرده بودند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با عرض پوزش از همه کسانی که قلبشان برای دین خدا می‌تپد... متأسفانه در تورات تحریف شده، پیامبران خدا مورد شدیدترین فحاشی‌ها و توهین‌ها قرار گرفته اند؛ برای نمونه، الیشع نبی، نفرین‌گرِ کودکان[1]؛ هارون نبی، دعوت‌کننده مردم به بت پرستی[2]؛ یعقوب نبی، دزد نبوت[3]؛ سلیمان، بت پرست[4]؛ نوح، شرابخوار و بی‌حیا[5]؛ ابراهیم، بی‌غیرت[6] و ده‌ها ناسزا و توهین دیگر به پیامبران الهی...
دشمنان دین خدا، تورات را تحریف کردند و ناجوانمردانه و بی ادبانه، هر چه خواستند به پیامبران بزرگ خدا توهین کردند و تهمت زدند و دروغ گفتند؛ اما جالب اینکه در همین تورات تحریف شده، از کورش به نیکی یاد شده است؛ حتی او برگزیده خدا، و کسی که خدا بر او برکت نازل کرده، خوانده شده است.[7]

انصافاً قضیه مشکوک نیست؟!

تورات تحریف شده به پیامبران فحش می‌دهد؛ اما کورش را می‌ستاید!

پی‌نوشت:
[1]. تورات، دوم پادشاهان 2 : 23-24
[2]. تورات، سِفر خروج 32 : 1-6
[3]. تورات، پيدايش 27 : 1–40
[4]. تورات، اول پادشاهان 11 : 1-11
[5]. تورات، سِفر پیدایش  9 : 20-23
[6]. تورات، سفر پیدایش  12 : 11 – 20
[7]. تورات، کتاب دوم تواريخ، باب 36، آیه 22-23 و همچنین: تورات، کتاب اشعيا، باب 44، آیه 28
برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: چرا کورش در تورات مورد ستایش قرار گرفت ؟

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.