کورش کبیر

08/20/1396 - 09:37

به راستی قضیه مشکوک نیست؟ تورات تحریف شده، همه جور فحش و تهمتی به پیامبران نثار کرده! ولی به کورش که رسید، ناگهان تواضع و فروتنی به خرج داد و در آستان او سر تعظیم فرود آورد! گویا فراماسون‌ها و کابالیست‌هایی که تورات را تحریف کردند، فکر همه جا را نکرده بودند!

08/02/1396 - 08:59

باستانگرایان در جدیدترین شیرین‌کاری خود، مدعی شدند که کورش کبیر در منشور خود دستور داد که دانشگاه برق و نانوتکنولوژی ساخته شود، اما عرب‌ها منشور کورش را خراب کردند! شگفتا! در پاسخ به این سخنان حیرت‌آور باید گفت که این منشور حدود 2500 سال پیش در زمین دفن شد و چند سال پیش هم کشف شد! پس عربها اصلا از وجود چنین منشوری آگاه نبودند که بخواهند آن را تخریب کنند!

08/02/1396 - 08:31

کورش کبیر، 2500 سال پیش به سوریه لشکر کشید؛ در حالیکه مردم ایران گرفتار فقر بودند. نمی‌گوییم کار کورش کبیر بد بوده... ولی سیاست یک بام و دو هوای برخی از هموطنان ما تعجب برانگیز است. بدین امید که مدافعان حرم، که حقیقتاً مدافعان اسلام و ایران هستند، از زخم‌زبان‌های "برخی" مدعیان، در امان بمانند.