نحوه‌ی برخورد با خویشان بدعت‌گذار در بهائیت!

  • 1396/06/08 - 09:58
تشکیلات بهائیت که در زمان کنونی مسلمانان را در به کارگیری تهمت و دشنام نسبت به بدعت‌گزاران متهم می‌کنند، گویا از فرهنگ فحاشی پیشوایان خود نسبت به مخالفین‌شان، بی‌اطلاع هستند. آری؛ پیشوایان بهائی تنها به صرف شنیدن بوی مخالفت حتی از نزدیکان خود، آنان را آماج تهمت‌ها و فحاشی‌های بی‌نظیر خویش قرار می‌دادند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تشکیلات بهائیت در شبکه‌های مجازی خود، با تحریف روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله) در خصوص برخورد با بدعت‌گذاران در دین، مسلمانان را در به کارگیری تهمت و دشنام نسبت به آنان متهم کرد.
اما جالب است بدانیم، بهائیانی که کنون مسلمانان را به تهمت و دشنام نسبت به مخالفینشان متهم می‌کنند، گویا از فرهنگ فحاشی پیشوایانشان بی‌اطلاع هستند.
آری؛ پیشوایان بهائی به صرف شنیدن بوی مخالفت حتی از نزدیکان خود، آنان را در معرض تهمت‌ها و فحاشی‌های بی‌نظیر خود قرار داده‌اند. همچنان که شوقی افندی در لوح قرن، عموی مادری خود را همواره با القاب و الفاظی که در بهائیت از هر فحشی بدتر و تحریک‌کننده‌تر است (همچون حَطب اَکبر، مرکز نقض، سالار نقض، ناقض اکبر و قطب شقاق)، خطاب قرار داده است.[توقیعات مبارکه، صص 189-146-136-119-117-108]
همچنین وی، با اطلاق عناوینی چون «شعاع بی‌نور» بر میرزاشعاع (پسر عموی مادری خود)، محمدعلی و اتباعش را «فئه نقض و ضلال» و «ناقضین پُرکین» خطاب می‌کند.[بدایع الآثار، ج 1، ص 322-321؛ گوهریکتا، ص 183-176]
این‌ها همه در حالیست که بهائیان، هرگونه به کارگیری فحش و ناسزا را در آیین خود، حرام می‌شمارند![بهاءالله و عصر جدید، ص 99]

پی‌نوشت:
شوقی افندی، توقیعات مبارکه، (لوح قرن احبّاء شرق نوروز 101 بدیع)، مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 123 بدیع، 189-146-136-119-117-108.
محمد زرقانی، بدایع الآثار، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 1، ص 322-321.
روحیه ماکسول، گوهریکتا،  ترجمه‌ی ابوالقاسم فیضی، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 183-176.
ج. ای. اسلمنت، بهاءالله و عصر جدید، ترجمه‌ی: ع. بشیر الهی، هـ. رحیمی، ف سلیمانی، برزیل: انتشارات دارالنشر البهائیة، طبع 1988 م، ص 99.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.