ابن تیمیه احیاء کننده افکار یهود

  • 1396/06/04 - 14:33
محمد امین کردی در رابطه با ابن تیمیه می‌نویسد: «یهودی‌ها برای ضربه زدن به دین اسلام، افکار فاسدی چون: تشبیه، تجسیم، جهت و مکان داشتن برای خداوند را در بین مسلمین ترویج دادند. این بدعت‌ها مورد توجه علمای اسلامی قرار نگرفت، تا اینکه در قرن هشتم هجری شخصی به نام ابن تیمیه شبهات و بدعت‌های یهودیان را تکرار کرد.»

محمد امین کردی، از علمای معاصر شافعی است. وی در مقدمه کتابش «فرقان القرآن» در رابطه با ابن تیمیه می‌نویسد: «یهودی‌ها برای ضربه‌زدن به دین اسلام، افکار فاسدی چون: تشبیه، تجسیم، جهت و مکان داشتن برای خداوند را در بین مسلمین ترویج دادند. این بدعت‌ها مورد توجه علمای اسلامی قرار نگرفت، تا این‌که در قرن هشتم هجری، شخصی به نام ابن تیمیه، شبهات و بدعت‌های یهودیان را تکرار کرد. علمای معاصر وی، سخنان ابن تیمیه را به‌شدت انکار کردند. وی در زمان خود هیچ مؤیدی نداشت، مگر کسانی‌که از نظر روانی بیمار بودند.»[فرقان القرآن بین صفات الخالق و صفات الاکوان، ص2]
به‌نظر می‌رسد، بیماردلانی به نام «وهابیت» در قرن دوازدهم پیدا شدند که دوباره همین سخنان را تکرار می‌کنند و در همه سخنرانی‌ها و کتابهایشان از ابن تیمیه می‌گویند. آنان با این سخنان در صدد ضربه‌زدن به اسلام هستند.

پی‌نوشت:

کردی شافعی، نجم الدین محمد امین، فرقان القرآن بین صفات الخالق و صفات الاکوان، داراحیاء التراث عربی، بیروت، بی تا. ص2

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.