انتقاد شدید ابن جوزی از غزالی

  • 1396/05/28 - 10:25
ابن‌جوزی از علماء بزرگ اهل‌سنت در کتاب خود با نقل داستان‌های عجیبی از کتاب غزالی افکار و عقاید صوفیانه سخیف غزالی را که با شرع مقدس اسلام منافات دارد را مورد بررسی قرار داده و بارها اظهار شگفتی خود را از سخنان غزالی بیان داشته است و معتقد است که غزالی فقه را خیلی ارزان به تصوف فروخته است!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ابن‌جوزی عالم بزرگ اهل سنت ازجمله علمایی است که در کتاب خود به بررسی افکار و اعتقادات غزالی پرداخته است. ابن جوزی از کتاب احیاءالعلوم غزالی نقل می‌کند که یکی از شیوخ برای اینکه نفس او میل و رغبت به شب‌زنده‌داری پیدا کند، شب را تا به صبح روی سر ایستاد. [جلوه حق، ص 158] ابوالفرج پس از نقل داستان‌های عجیب و دور از عقل و شرع غزالی می‌نویسد: «شگفتی من از ابو حامد بیشتر است تا از کسانی که این اعمال زشت را مرتکب شدند، زیرا او پس از نقل آن‌ها نه‌تنها هیچ‌گونه مذمتی از آن‌ها نکرده است، بلکه این حکایات را برای تعلیم و تربیت دیگران بیان نموده است! در شگفتم که چگونه مردم را به این اعمال مخالف دستور شرع، ترغیب می‌کند؟ آیا جایز است که انسان شب را تا به صبح روی سر بایستد تا خون به صورتش بازگردد و تولید بیماری‌های شدید کند؟! درواقع ابو حامد غزالی فقه را به تصوف خیلی ارزان فروخته است!» [همان، ص 158 و 159] ابن جوزی ازجمله کسانی است که با افشاگری‌های خود، افکار و اعتقادات سخیف غزالی را برملا کرد.

پی‌نوشت:
مکارم شیرازی، ناصر، جلوه حق، نشر مدرسه علی بن ابیطالب، قم، 1381، ص 158

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.