تناسخ در حلقه، از نگاهی دیگر

  • 1396/05/30 - 08:00
محمدعلی طاهری در یکی از کتاب‌هایش به نقد تناسخ می‌پردازد، ولی با مطالعه‌ی آثار دیگر طاهری به روشنی فهمیده می‌شود که وی قائل به نوع دیگری از تناسخ است. وی مدعی است بعد از مرگ اشخاصی که وابستگی به دنیا داشته باشند به تسخیر دیگران می‌پردازند...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محمدعلی طاهری در مقاله‌ی «نگاهی به تناسخ» به نقد تناسخ می‌پردازد. براساس این مقاله هرگونه انتقال روح پس از مرگ به جسمی دیگر که همان تناسخ است، مردود شمرده می‌شود. اما با مطالعه سایر آثار این نویسنده نوع دیگری از انتقال روح پس‌از مرگ نمایان می‌شود که به تعبیر وی انتقال کالبد ذهنی می‌باشد. وی مدعی است در هنگام مرگ دو نیرویی رو به جلوست و میل به جدا شدن روح و تعالی دارد و نیرویی به سمت عقب و بازگشت به دنیاست. مردگانی که وابستگی به دنیا دارند، به اصطلاح «روح‌های سرگردان» یا کالبد ذهنی نامیده می‌شوند به سوی بازماندگانشان برگشته و سعی بر برقراری ارتباط با آن‌ها می‌نمایند که گاهی به تسلط و نفوذ بر زندگان تسخیر شده ختم می‌شود بی‌آنکه زندگان بدانند.[موجودات غیرارگانیک، ص 42] این گونه تفکرات زائیده ذهن طاهری است که برگرفته از تفکرات یهودی و مسیحی است که قائل به حلول ارواح خبیث در جسم زندگان هستند که در مبانی اسلامی منسوخ و باطل است. به‌رغم ادعای مؤلف مبنی بر رد تناسخ، خود نوع دیگری از تناسخ را که همان حلول کالبد است را اثبات می‌کند.[مقالاتی در نقد عرفان حلقه، ص 108]

پی‌نوشت:
محمدعلی طاهری، موجودات غیرارگانیک، ارمنستان، 2011م، گریگور تاتواتسی.
رضا اسدپور، مقالاتی در نقد عرفان حلقه، سفیر اردهال، 1395.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.