ادعای صدور فتوی جدید بهائی‌ستیزانه!

  • 1396/05/22 - 09:18
کانال‌های تلگرامی بهائیت با انتشار استفتایی از آیت الله صافی گلپایگانی مبنی بر عدم توارث کافر از مسلمان، مدعی صدور فتوی جدید بهائی‌ستیزانه شدند. این در حالیست که اولاً: عدم توارث کافر از مسلمان مسئله‌ی جدیدی نیست و ثانیاً: اگر ارث نرسیدن از مسلمان به کافر، بهائی‌ستیزانه است، پس ارث نبردن دختر بهائی از خانه‌ی پدری خود، زن‌ستیزانه است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کانال‌های تلگرامی بهائیت، با انتشار عکس‌نوشته‌ای (از یک استفتاء از آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص انحصار ورثه)، مدعی صدور فتوای جدید بهائی ستیزانه از سوی یکی از مراجع تقلید در ایران شدند. آن‌چنان که کانال‌های بهائی مدعی‌اند، در پاسخ به استفتاء آمده: «اگر درخواست انحصار ورثه برای تعیین بازماندگان بهائی او باشد، چون توراث بین آن‌ها مشروعیت ندارد، قبول درخواست مذکور جایز نیست».
از این‌رو در ادامه لازم می‌دانیم به ذکر دو نکته بپردازیم.
1. یکی از موانع ارث در اسلام، کفر وارث است که بر این اساس، کلیه‌ی کفار اعم از کتابی و غیر کتابی، حربی و ذمی، مرتد فطری و ملّی، از ماترک مورث مسلمان خود محروم می‌باشند. ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلّیه‌ی مذاهب اسلامی بوده و ادعای صدور «فتوی جدید بهائی‌ستیزانه»! کاملاً بی‌معناست.(الخلاف، ج 4، ص 23؛ الام، ج 4/76)
2. اگر ارث نرسیدن از مسلمان به کافر، بهائی‌ستیزانه است. پس حکم پیشوایان بهائی به ارث نبردن دختر میّت از خانه‌ی پدر (که معمولاً عمده دارایی او به حساب می‌آید)، زن‌ستیزانه است.(اقدس، ص 23) حال آن‌که بهائیان (در ظاهر)، خود را منادی تساوی حقوق زن و مرد معرفی می‌کنند!(تعالیم بهائی، ص 36)

پی‌نوشت:
ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، قم: موسسة النشر الاسلامی، 1415 ق؛ شافعی، الام، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم، 1403 ق.
حسینعلی نوری، اقدس، (180 صفحه‌ای با ملحقات)، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
تعالیم بهائی، خطابه‌ی عباس افندی در پاریس، مورخ 14 نوامبر 1911، لجنه‌ی جوانان بهائی طهران، 125 بدیع.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.