دلواپسی بهائیت بخاطر پیروی شیعیان از مراجع تقلید!

  • 1396/05/08 - 10:56
کانال تبلیغی بهائی، پس از ذکر چند آیه پیرامون تحری حقیقت، مدعی شد که شیعیان، تحری حقیقت را کنار گذاشته و به پیروی از مراجع تقلید روی آورده‌اند. با این سخن بهائیت، آنان پذیرفته اند که ابداع تحری حقیقت پیش از بهائیت بوده است. همچنین باید از آنان پرسید که شما چرا به عدم تحری حقیقت در اسرائیل ایرادی نمی‌گیرید؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کانال تبلیغی تلگرامی بهائیت، با استناد به چند آیه از قرآن پیرامون تحری حقیقت (جستجوی حقیقت)، مدعی شد شیعیان بر خلاف توصیه‌ی قرآن، تحری حقیقت را کنار گذاشته و به پیروی از مراجع تقلید روی آورده‌اند.(کانال تلگرامی) اما در پاسخ به این ادعا می‌بایست نکاتی را ذکر کنیم.
اول: مبلّغان بهائی با ذکر چند آیه از قرآن در خصوص لزوم تحری حقیقت، تلویحاً ابداعی نبودن این اصل را توسط پیشوایان بهائی پذیرفته‌اند. با این وجود، ادعای ابداع این تعلیم توسط پیشوایان بهائی، چگونه قابل توجیه است؟!
دوم: مبلّغان بهائی با چه منطقی شیعیان را از ترک تحری حقیقت سرزنش می‌کنند، در حالی که مردم یهودی اسرائیل را معاف از آن می‌دانند؟!(مقاله‌ی: چرا تبلیغ بهائیت در اسرائیل ممنوع است؟)
سوم: بی‌شک پس از حوادثی نظیر تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، استکبار جهانی قدرت شیعیان را در تبعیت از مراجع تقلید یافت. از این‌رو به وسیله‌ی ایادی خود (نظیر بهائیت)، در تلاش برای ضربه زدن به جایگاه آنان است.(فرهنگ جامع تاریخ ایران، ج 2، ص 432)
چهارم: بر اساس همان آیاتی که مبلّغان بهائی ذکر کردند، بی‌شک مسلمانان تقلید در اصول دین و عقاید را جایز نمی‌دانند. اما برای امتثال فروعات دینی، سه راه پیش پای مکلّفین قرار داده شده که یکی از آنان تقلید است.

پی‌نوشت:
به نقل از: کانال تلگرامی تبلیغی تشکیلات بهائیت.
جهت مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به مقله‌ی: چرا تبلیغ بهائیت در اسرائیل ممنوع است ؟
ر.ک: عباس قدیانی، فرهنگ جامع تاریخ ایران، تهران: آرون، چاپ ششم، 1387.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.