تباین عملی و نظری تصوف با سیره معصومین علیهم السلام

  • 1391/11/07 - 15:07
مشایخ صوفیه بعضی از گفتار خود را وحی می پندارند چنانکه ابن عربی مدعی است که بعضی از نوشته هایش یاد وحی است یا به فرمان پیامبر نوشته شده است.
ضدیت با ائمه

در نوشته قبل به ده تباین و تضاد فکری و عملی مشایخ صوفیه با سیره معصومین(ع) اشاره شد, و حال ادامه آن:
11- مشایخ صوفیه بعضی از گفتار خود را وحی می پندارند چنانکه ابن عربی مدعی است که بعضی از نوشته هایش یاد وحی است یا به فرمان پیامبر نوشته شده است.1
12- مشایخ صوفیه خود را پنجه افکن با خدا و بالاتر از پیغمبر اسلام می دانند چنانکه ملاشاه بدخشانی بنابر نقل ریاض الشعراء در ترجمه ملاشاه بدخشانی پنجه در پنجه خدا افکنده است زیرا چنین سروده است:
پنجه در پنجه خدا دارم 

من جه پروای مصطفی دارم2
13- مشایخ صوفیه عبادتگران الهی را اشخاص بی معرفت معرفی می کنند چنانکه بایزیدبسطامی با بی معرفت خواندن بندگان شایسته الهی مانند انبیاء و ائمه هدی (ع) چنین جسارت نموده است که:حق تعالی بر دل اولیاء خود مطلع گشت, بعضی از دلها را دید که بار معرفت نتوانستند کشید, به عبادت مشغول گردانید.3
14- مشایخ تصوف خود را مقرب پیشگاه خدا می دانند چنانکه معروف کرخی به یکی از شاگردانش که سری سقطی بود می گوید: چون تو را به درگاه الهی حاجتی باشد به من سوگند ده.4
15- مشایخ تصوف نه تنها از امامان بر حق پیروی نمی کنند بلکه بر آنان اشکال نیز می گیرند چنانکه مولوی قیام امام حسین(ع)  را قبول نداشته و آن را امری کورکورانه تلقی کرده است و چنین سروده است:
کورکورانه مرو در کربلا

تا نیفتی چون حسین اندر بلا5
لازم به تذکر است که بگوئیم در بعضی نسخ مثنوی شعر مذکور حذف شده است ولی این دو شعر هنوز هم در مثنوی موجود است:
هین مدو گستاخ در دشت بلا  

هین مران کورانه اندر کربلا

که ز موی و استخوان هالکان

می نباید راه پای سالکان6
16- مشایخ صوفیه خود را تجلی حق و خدا می دانند چنانکه شبلی گفته است:حق برای من به کمتر از آن, تجلی کرد و گفت: همه آفریدگان بنده من هستند غیر از تو, چون تو خود من هستی.7
17- مشایخ صوفیه همه چیز را خدای خود دانند چنانکه زعیم صوفی حتی سگ و خوک نیز خدای خود معرفی می کند و می گوید:
و ما الکلب و الخنزیر الا الهنا

و ما الله راهب فی کنیسه8
18- مشایخ صوفیه مقام خود را از مقام پیامبر در قیامت بالاتر می دانند چنانکه در احوال بایزیدبسطامی ذکر شده:بایزید را گفتند(فردای قیامت خلایق در تحت لواء محمد(ع) باشند).گفت:(به خدائی خدای که لوای من از لواء محمد زیادت است که خلایق و پیغمبران در تحت لوای من باشند.)9
19- مشایخ صوفیه درباره پیر خود مدعی هستند که هنگام خواب صدای قرآن از سینه آنان بگوش می رسد, در احوالات ابوبکر کسائی دینوری که از قدمای اصحاب جنید بغدادی است شیخ ابوالخیر عسقلانی گفته که چون ابوبکر کسائی در خواب شدی از سینه وی آواز قرآن خواندن شنیدندی.10
20- مشایخ صوفیه مدعی خواب دیدن خدا هستند, شاه شجاع کرمانی نیز بعد از 40 سال بی خوابی بالاخره خدا را در خواب می بیند زیرا در نفحات جامی از قول شیخ الاسلام درباره شاه شجاع چنین آمده است: شیخ الاسلام گفت: شاه شجاع 40 سال نخفته بود بر طمع وقتی در خواب شد حق تعالی را خواب دید,بیدار شد و این بیت را بگفت:
رایتک فی المنام سرور عینی(قلبی)

فاجببت التعیش و المناما
یعنی:ترا در خواب دیدم, شاد و قلبم

پس دوست می دارم خواب را
پس از آن پیوسته همی خفتی یا ویرا خفته یا فتندی یا در طلب خواب.11

....................................

منابع
1- تاریخ الفلسفه الاسلامی,ص340
2- خیراتیه,ج1,ص29
3- خیراتیه,ج1,ص24,تذکره الاولیاء,ص193,چاپ تهدان
4- مجالس المو منین,ج2,ص27- خیراتیه,ج1,ص70- رساله قشیریه,ص9,چاپ مصر
5- مثنوی مولوی دفتر سوم,ص233- نقدی بر مثنوی,ص222
6- مثنوی مولوی دفتر سوم اشعار شماره831و832 چاپ موسسه انتشارات امیر کبیر به سال 1371 چاپ 11. وص364 مثنوی چاپ دفتر نشر داد تهران سال1375
7- دفاعیات عین القضاه ص64- حسنات العارفین دار اشکوه,ص10
8- نفحات الاقدسیه, شرح الصلوات الا دریسیه,چاپ سال 1314ه -هذه هی الصوفیه,ص4
9- تذکره الاولیاء,ص207,چاپ چهارم سال 1363,انتشارات زوار تهران- شرح شطحیات,ص132,چاپ انتشارات طهوری تهران- حسنات العارفین دار اشکوه,ص10
10- نفحات الانس جامی,ص127,چاپ کتابفروشی محمودی تهران
11- نفحات الانس,ص86,چاپ کتابفروشی محمودی تهران- خیراتیه,ج1,ص175- سیرت شیخ ابی عبدالله ابن خفیف شیرازی,ص117  
 

دیدگاه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.