اختلاف دو موبد بزرگ دین زرتشت

  • 1392/06/21 - 15:14
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اختلاف دو تن از موبدان دین زرتشت در مورد تمدن و فرهنگ دوران اشو زرتشت، موبد رستم شهزادی:مردم زمان اشو زرتشت مردمی متمدن بوده اند و برای همین گاتها کوتاه بیان شده است؛ موبد خورشیدیان:مردم دوران اشو زرتشت مردمی بی سواد، دزد و بی فرهنگ بوده اند.
اختلاف موبدان

تمدن و فرهنگ مردم زمان اشو زرتشت و پیش از آن در نظر دو تن از موبدان زرتشتی:

موبد مرحوم رستم شهزادی:

اگر چه ایرانیان در زمان ظهور اشو زرتشت نسبت به سایر ملل دارای تمدن بسیار عالی و مقام ارجمندی در دانش و فرهنگ بودند ولی هنوز در علوم معنویه به فضایل روحانی چنان چه باید ترقی نکرده بودند و از آنجایی که پروردگار می خواست ایرانیان پیوسته در هر رشته ای سرآمد مردمان زمان خود باشند اشو زرتشت را برگزید تا با تعالیم آسمانی خود هرگونه نواقص فرهنگی ایرانیان را رفع و ایشان را به مقامی می رساند که چشم روزگار چنین شکوه و عظمتی را درباره هیچ ملتی ندیده بود.

بعضی اشخاص در هنگام اولین برخورد و مطالعه تعالیم اوستا متعجب شده می پرسند ، علت چیست که زرتشت مانند سایر پیغمبران به طور صریح راجع به وظایف اولیه بشر از قبیل شستشوی بدن ، طهارت ، کسب و کار ، خوراک های حرام و حلال و غیره در اوستا دستوری نفرموده ،ولی وقتی که به درجه تمدن و فرهنگ ایرانیان در زمان ظهور آن اشو پی بریم این نکته بر ما واضح می شود که ایرانیان در زمان زرتشت به وظایف اولیه خود آشنا بودند و کسی از آن اشو نمی پرسید اینگونه اعمال ساده و اولیه بشر را به آنها یاد بدهد اینگونه اعمال را کیومرث و هوشنگ و جمشید و هزاران علمای دیگر ایران به آنها آموخته بود و انتظارات ایرانی از زرتشت تعلیمی برتر و بالاتر از اینها بود تعالیمی که آن اشو می بایستی به ایشان بیاموزد تعالیمی بودند بسیار عالی تر و جامع تر و بهتر ، اشو زرتشت در میان قومی وحشی و بی علم و تربیت ظهور نکرده بود که مجبور باشد قوای عالیه خود را صرف تعالیم و وظایف اولیه بشر کند تکالیفی به آنها بیاموزد که در آن زمان از وظایف پدر و مادر و آموزگاران آنها محسوب می شود از همان ابتدای ترویج دین زرتشت سیاست از مذهب جدا بود و چون ایرانیان دارای قوانین کیفری ، جزایی ، تجارت ، کسب و کار ، مالیات و غیره بودند لزومی نداشت که آن اشو نیمی از نامه مقدس خود را با قوانین موقتی پر کند.(1)

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان:

در دوره اشو زرتشت شهر نشینی و یکجا نشینی بوجود نیامده بود ، پادشاه قانون گذار کل بود و سایه خدا شمرده میشد و هرچه تصمیم می گرفت و فرمان می داد ، به عنوان قانون برای مردم واجب الاجرا بود ، پادشاه و وابستگان او اگر نتوانیم ادعا کنیم بر همه ، لااقل بر مال و جان و ناموس اکثر مردم تسلط داشتند ، و کمتر کسی در کشور در برابر قدرت آنها می توانست سربرافرازد.... بیشتر مردم زندگی بسیار ساده و ابتدایی داشتند ، دامداری و کشاورزی بسیار ابتدایی و دیمی ، اساس پیشه مردم بود و بیشتر ییلاق و قشلاق می کردند و کمتر جایی در جهان وجود داشت که مردم در یکجا ساکن باشند و ... بگونه ای در کتاب آسمانی گاتاها می خوانیم که اشو زرتشت مردم را به یکجانشینی و کارکردن بر روی زمین تشویق می نماید، اسامی مردم آن زمان نیز اغلب از زندگی دامداری سخن می گوید. بیشتر مردم کشورها زمانی که خشکسالی یا سیل و طوفان و غیره اتفاق می افتاد. یا بعلت عدم آگاهی و برنامه ریزی ، محصولات خود را از دست می دادند. بخود حق می دادند که به مردم همسایه خود یورش برند و دسترنج آنها را به زور از آن خود کنند ، بنابراین در کمتر جایی از جهان صلح و آرامش به این ترتیب که اکنون شاهد هستید مشاهده می گردید ، میانگین عمر مردم از سی یا چهل سال تجاوز نمی کرد تعداد کمی از مردم باسواد بودند و به جرات می توان گفت که دانشمند ترین افراد آن زمان به اندازه کلاس سوم یا چهارم دبستان امروز دانش نداشت. بهداشت معنی و مفهومی نداشت ، درمان محدود به سحر و جادو و بهره گیری از خواص برخی گیاهان بود و امنیت در شهر بسیار کم بود ، اربابان و زور مداران و خان ها از یک سو و پیشوایان دینی که در اوستا «کرپانها و اوسیج » نامیده می شدند ، از سوی دیگر مردم را بشدت استثمار کرده ، از احساسات پاک آنها سو استفاده می نمودند.(2)

سخنی با خوانندگان در مورد نظر دو موبد گرامی:

کلام هر دو موبد گرامی در مورد زمان اشو زرتشت و قبل از آن است و به نوعی فضایی را که زرتشت در آن محیط به پیامبری می رسد را بیان می کند.

خلاصه سخن موبد رستم شهزادی این است که مردم زمان اشو زرتشت تنها از نظر معنویت کمبود داشتند و از لحاظ های دیگر مانند بهداشت ، طب ، کسب و کار و .... از دیگر ملل دنیا جلوتر بودند و تنها نیاز آنها به پیامبر از باب معنویت بوده است.

چکیده بحث موبد اردشیر خورشیدیان این است که مردم و جامعه زمان اشو زرتشت به هیچ وجه متمدن و پیشرفته نبودند و عالمان در آن زمان معادل سوم و چهارم دبستان امروزه ( و حتی می توان بیان داشت که کمتر از این مقدار) سواد داشتند ،( موبد شهزادی عالمان آن زمان را کیومرث ، هوشنگ و جمشید می داند) و مردم آن زمان وحشی بودند و بی تمدن که برای برطرف کردن روزی خود دست به غارت می زدند و...

 بطور خلاصه نظر خورشیدیان با نظر موبد شهزادی کاملا متعارض و مخالف است.

رستم شهزادی دوران زمان اشو زرتشت را برای این خوب بیان می دارد تا کمبود مسائل احکام و طب و بهداشت در کتاب گاتها را توجیه کند.ولی خورشیدیان اوضاع را به گونه ای بیان می دارد که اگر تمام اوستا را هم اشو زرتشت از این قبیل مسائل بیان می داشت باز هم نیاز به این مطلب بود.

سوالی که از موبدان زرتشتی بخصوص موبد شهزادی می توان مطرح کرد اینکه:

اگر مشکل و کمبود مردم زمان اشو زرتشت تنها معنویت بوده است چرا با آمدن اشو زرتشت این کمبود برطرف نشد و مردم میل و رغبتی به سخنان او نشان ندادند؟ وقتی فردی گرسنه می باشد با بدست آوردن غذا باید احتیاجش برطرف شده و دیگر نیاز به غذا نداشته باشد ،ولی در مورد مردم زمان اشو زرتشت در دید رستم شهزادی اوضاع نا متعارف می باشد.

سوالی هم که می توان از موبد خورشیدیان پرسید اینکه:

وقتی مردمی از حیث سواد و بهداشت و ... کمبود دارند ، آیا تنها مسائل معنوی ذمه پیامبر را برای آن مردم مبری می کند؟ آیا دیگر نیاز نیست پیامبری که برای راهنمایی مردم آمده است به این قبیل مسائل توجه نکند؟

در کل:

افرادی که دوران اشو زرتشت را دوران مردمی دارای تمدن و فرهنگ می دانند ، می دانند که بی سوادی و عدم رعایت بهداشت و وحشی گری و از این قبیل موارد مطمئنا جزو بی فرهنگی و بی تمدنی می باشد ، حال وقتی این موارد استثنا شود پس فرهنگ و تمدنی که مردم زمان اشو زرتشت داشتند به چه چیز بوده است؟ به بی سوادی ؟ دزدی و غارت همسایگان؟ عدم امنیت؟ به چه چیز؟

-------------------------------------------------------------------

پی نوشت:

1.کتاب مجموعه سخنرانی های موبد موبدان رستم شهزادی به کوشش مهرانگیز شهزادی ، 1380

2.کتاب پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان نوشته موبد دکتر اردشیر خورشیدیان ،1387

دیدگاه‌ها

اگر زرتشت هم شمشیر داشت...

در اینکه ایران و فرهنگ ایران منشا اثرات نیک در جهان بوده و دنیا بسیاری از پیشرفتهای خودش رو مدیون ایرانیان هست هیچ شکی وجود نداره و شما هم نمیتونی با این اراجیف که مینویسی انگی به ایران و زرتشت و فرهنگ غنی اون بزنی . شما غرض داری و بهتره خودت رو به روانپزشک نشون بدی چرا که هدف شما روشن کردن حقایق نیست

سلام بله مطلب شما درست است و امروزه ایران و فرهنگ غنی آن اثرات خوبی در دنیا ایجاد نموده است . این پست تنها بیان مطلب از دو موبد مشهور و معروف دین زرتشت هست و هر دو زمانه اشو زرتشت را بیا کرده اند. اگر فردی انگی به ایران وارد نموده من نیستم بلکه فکر کنم منظورتان این دو موبد باشند.

گیرم که مردم آن زمان وحشی بودند! این تاثیر اشو زرتشت را می رساند که چنین مردمان وحشی را به درجه ای از معنویت رساند که پس از هزاران سال هنوز زبانزد خاص و عام است!

شیعه سنی اسماعیلی دروزی حنفی شافعی حنبلی زیدی مالکی کرامی و..... میشه بگید اسلام چند فرقه است؟ میشه بگید کدامش اسلام است؟

اولا شیعه دوازده امامی دوما اختلاف بین چند چیز معناش باطل بودن همه اش نیست

موبد دوم هیچوقت نگفته مردم عادی به جون هم می افتادند. دوم اینکه نظرات خودشونو گفتند . ایا اخوندها اونهم از نوع ایت اله العظمی اختلاف عقیده ندارند؟ نمونه اش اعلام روز عید فطر؟

سلام گرامی، اختلاف نظر در مسائل جزئی، آن هم به اندازه یک روز اختلاف در اعلام عید فطر، امری عادی است. اما اختلاف آن رو موبد جزئی است؟ موبد دوم دقیقاً اشاره کردند که «مردم عادی به جون هم می افتادند». بنگرید: «بخود حق می دادند که به مردم همسایه خود یورش برند و دسترنج آنها را به زور از آن خود کنند ، بنابراین در کمتر جایی از جهان صلح و آرامش به این ترتیب که اکنون شاهد هستید مشاهده می گردید.» در این یورشها مردم عادی هم به عنوان پیادن نظام شرکت داشتند.

درود برهمه دوستان دوست گرامی درزمان حمله اعراب به ایران تقریبا تمامی کتابها واسناد مربوط به ایران توسط اشغالگران عرب سوخته شده وازبین برده شده دوما اززمان ظهوراشوزرتشت تقریبا 4000سال میگذره اززمان ظهورپیغمبراسلام حضرت محمدتقریبا1400سال میگذره که حدود یک سوم زمان اشوزرتشت میباشد ودرطول این مدت هیچ سندی ازاسلام ازبین نرفته واختلاف روحانیون اسلام فقط درتعیین روز عیدفطر نیست.شماببینید اختلافهای بین شیعه وسنی روبااینکه زمان زیادی ازظهوراسلام نمیگذره .احتمال یک درصد اگرم مردم اونزمان قبل از اومدن اشوزرتشت غارتگربودند وبعدمتمدن شدن این نشاندهنده ظهوریک پیامبر توانایی همچون اشوزرتشت است.که توانسته درمدت کوتاهی اون هم در اونزمان مردم رامتمدن وازنظرفرهنگی درسطح بالایی برساند. بدرود

حرف زدن راحت هست ولی دلیل و منبع برای آن آوردن، سخت!! چگونه اعراب تقریبا تمامی کتابها و اسناد مربوط به ایران را از بین برده اند که هنوز 5 بخش اوستا هست!! هنوز و هر ساله کتابهای بیشماری در مورد بحث زرتشت و هخامنشیان و ساسانیان و ... نوشته می شود!!! چگونه کتابها را از بین برده اند که متون پهلوی وجود دارد!! ای کاش بعضی وقتها سکوت می کردیم...

حضرت آیت‌‌الله خامنه‌‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار جمع زیادی از شرکت‌‌کنندگان در ششمین همایش جهانی زرتشتیان با ایشان، طی سخنانی تولد آیین زرتشت در ایران را به عنوان یکی از ادیان آسمانی مایه فخر و مباهات ملت ایران دانستند. مقام‌ معظم ‌رهبری به زندگی توأم با صفا و صمیمیت پیروان ادیان الهی در ایران اشاره کردند و فرمودند: در میان پیروان ادیان گوناگون، زرتشتیان از جهات مختلف پیوند و نزدیکی بیشتری با مسلمانان دارند. اسلام رسمیت دین زرتشت را پذیرفته است و ملت ایران زرتشتیان را در هر نقطه‌‌ای از جهان که زندگی میکنند در زمره هم‌‌میهنان خود محسوب میکنند. ۱۳۷۵/۰۳/۳۱ http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11254

این تارنما خیلی ضعیفه محتواش علمی نیست و با کینه مطرح میشه از کاه کوه ساختن ارزش کار خودتون رو پایین میاره

سپاس از نظر شما، مطالب سایت همه با رفرنس و منبع های معتبر و حتی از کتاب خود زرتشتیان و موبدان آنها آورده شده است. اگر ممکن است برای ما نمونه ای از سایت های خوب و علمی معرفی کنید.

درود بر شما میشه اندکی هم در مورد خلافت در اوایل دوره اسلام (ابوبکر،عمر،عثمان و . . توضیح دهید چون ما در مطالعاتی که کردیم اختلاف فاحشی در رأس اسلام دیدیم اگر ممکن است آنها را هم توضیح دهید

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.