مسلمان شدن اکثر ایرانیان از روی اختیار، گفتاری از عبدالحسین زرینکوب

  • 1393/05/08 - 12:20
درباره اسلام آوردن ایرانیان هرچه پیش‌تر می‌رویم، درهایی نوتر و شگرف‌تر به روی خردمندان گشوده می‌گردد. از آن جمله می‌توان به سخنان عبدالحسین زرینکوب، در کتاب "دو قرن سکوت" و "کارنامه اسلام" اشاره کرد که فرمودند، هرچند فتح ایران با خشونت نظامی همراه بود، اما مسلمان شدن ایرانیان به زور شمشیر نبود. بلکه اکثر ایرانیان از روی اختیار و شوق مسلمان شدند...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اسلام تا حد بسیاری جامعه و فرهنگ ایران ‌زمین را دستخوش تغییراتی کرد و از طرفی ایرانیان نیز در راه اسلام اقدامات بسیاری انجام دادند که ماحصل این تغییرات و اقدامات را می‌توان «خدمات متقابل اسلام و ایران» نامید. درباره اسلام آوردن ایرانیان، همواره راه بحث و گفتگو باز بوده و هست. هرچه در این مسیر پیش‌تر می‌رویم، درهایی نوتر و شگرف‌تر به روی خردمندان گشوده می‌گردد. از آن جمله می‌توان به سخنان عبدالحسین زرینکوب اشاره کرد که درباره‌ی مسلمان شدنِ ایرانیان نکاتی بس قابل توجه بیان داشت:
«كارنامه اسلام، يک فصل درخشان تاريخ انسانى است. نه فقط از جهتِ ‏توفيقى كه مسلمين در ايجاد يک فرهنگ تازه‌ی جهانى يافته‌‏اند، بلكه نيز به سبب فتوحاتى كه آن‌ها را موفق كرد به ايجاد يک دنياى تازه، وراى شرق‏ و غرب: قلمرو اسلام كه در واقع نه شرق بود، نه غرب. فتح اسلامى البته با جنگ حاصل شد، اما نشر اسلام در بين مردم ‏كشورهاى فتح شده، به زور جنگ نبود. خاصه در جاهایى كه مردم، از نظر اسلام، اهل كتاب بودند يا در رديف آن - يهود، نصارا، مجوس و صابئين. در اين ميان تكليف يهود و نصارا معين بود. چون در اينكه آن‌ها اهل كتابند، اختلاف وجود نداشت. نسبت‏ به مجوس ترديد بود اما با آن‌ها نيز به ‏دستاويز حديث، معامله‌ی اهل كتاب شد. حتى بعدها بت‌پرستان اروپا و هند و تبت نيز توانستند به عنوان مجوس در قلمرو اسلام با پرداخت جزيه در صلح و آزادى به سر برند. صابئين هم كه حكم اهل كتاب يافتند، ظاهراً صبی‌ها بودند كه ديانتشان با نام يحيى تعميد دهنده -يحيى بن زكريا- مرتبط بود و در واقع كتابى هم داشتند. اما در اوايل زمان عباسيان‏ بقاياى مردم حران -يونانيان عراق- نيز خويشتن را صابئين خواندند و به اين گونه در ذمه‌ی مسلمين در آمدند. در واقع، اين اهل كتاب به هيچ وجه‏ مجبور به قبول اسلام نمى‌‏شدند چنانكه يهود بى‏‌شک در قلمرو اسلام ‏راحت‌تر و مرفه‌‏تر بودند تا در قلمرو نصارا. به علاوه، نصاراى شرق نيز -نسطوريان، يعقوبيان و جز آن‌ها- در قلمرو اسلام بيشتر از روم آسايش‏ داشتند چنانكه مجوس هم جزيه‏‌اى كه به اسلاميان مى‌‏پرداختند به مراتب سبک‌تر و راحت‌تر از ماليات سرانه‏‌اى بود كه پيش از آن به حكومت ‏خويش -ساسانيان- مى‌‏دادند. ليكن احساس راحت در همراهى با اكثريت ‏يا علاقه به كسب امتيازات اجتماعى كه فقط با گرويدن به اسلام ‏براى آن‌ها ممكن مى‌‏شد، و همچنين مشاهده‌ی پيروزی مسلمين بر دولت‏‌هاى ‏مجوس و نصارا كه هيچگونه معجزه‌‏اى هم براى حفظ آن‌ها –مخصوصاً نصارا كه دائم منتظر ظهور معجزات بودند- روى نداد، ظاهرا از اسباب عمده شد در روى آوردن اهل كتاب به اسلام. سادگى و روشنى مبانى اسلام، و مناسبت عقايد اسلامى با مذاهب اهل كتاب هم خود از جهات توجه ‏اهل كتاب به اسلام بود. درست است كه بعضى خلفا در معامله با اهل ‏ذمّه(پیروان ادیان آسمانی) خشونت نشان مى‌‏دادند، از تجديد بناى معابدشان جلوگيرى‏ مى‏‌كردند، يا آنها را از اشتغال به كارهاى مهم منع مى‌‏نمودند، يا وادارشان مى‏‌كردند لباس‌هاى نشاندار بپوشند، بعضى‏‌شان حتى برخى از آن‌ها را به عنف وادار مى‏‌كردند كه مسلمان شوند، عامه‌ی مسلمانان نيز گاه ‏تحريك مى‌‏شدند و به آزار آن‌ها دست مى‌‏گشادند، اما اين احوال به ندرت اتفاق مى‌‏افتاد و بى‏‌دوام بود، چنانكه روي هم‌رفته اهل كتاب در قلمرو اسلام در صلح و آرامش به سر مى‌‏بردند»[1].

این آرامش از احکام اجتماعی اسلام ناشی می‌گردد، چه اینکه بنا بر فقه اسلامی، اهل کتاب اگر در قلمرو حکومت اسلامی، جزیه(مالیات) دهند، و بر قوانین صلح پایبند باشند، جان و مال و ناموسشان در امان خواهد بود و هیچ کس حق ندارد متعرض آنان شود. عبدالحسین زرینکوب حتی در کتاب «دوقرن سکوت» می‌گوید: «بسیاری از ایرانیان از همان آغاز کار، دین مسلمانی را با شور و شوق پذیره شدند. دین تازه‌ای را که عربان آورده بودند، از آیین دیرین نیاکان خویش برتر می‌یافتند و ثنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و بی‍‌شایبه‌ی اسلام، شرک و کفر می‌شناختند». ایشان در ادامه می‌افزایند که بخشی از ایرانیان نیز حاضر به پذیرش اسلام نشدند. برخی در این سرزمین ماندند و برخی نیز به هندوستان مهاجرت کردند[2].

حتی در بحبوبه‌ی جنگ و درگیری، بخشی از نظامیان ارتش ساسانی که ندای اسلام را به گوش جان دریافته بودند، از روی اختیار مسلمان شدند و حتی در بسط و نشر اسلام نیز اهتمام کردند[3]. تصاویری از متن کتاب «کارنامه اسلام» :

تصویری از متن کتاب «دو قرن سکوت» :

به راستی کسانی که ادعا می‌کنند ایرانیان به زور شمشیر مسلمان شدند، از ابتدایی‌ترین حقایق تاریخ نیز دور هستند. برخی از ایرانیان، هنگامی به اسلام گرویدند که هنوز عرب به ایران حمله نکرده بود! برای مثال حکایت مسلمان شدنِ ایرانیان یمن، که در عصر حکومت ساسانیان، چند گروه از ایرانیان به آن سرزمین رفتند و آن را فتح نمودند. از آن زمان سرزمین یمن، جزوی از قلمرو حکومت ساسانیان گشت و حاکمان آن نیز ایرانی بودند. آن ایرانیان در اثر حوادثی شگفت‌انگیز و در اثر ارتباط با پیامبر اسلام، از روی اختیار مسلمان شدند و به نشر اسلام در یمن پرداختند[4]. روشن است که حتی پس از فتح ایران به دست عرب نیز بیشتر ایرانیان از روی اختیار مسلمان شدند.

درباره فتح ایران به دست عرب نیز باید توجه داشت که برخی روایات تاریخی، که نشانگر خشونت‌های عجیب و حیرت‌آور است، حقیقت ندارد. در واقع عرب بر اساس روحیه‌ی خاص خود (که دوست می‌دارد خود را قدرتمندتر از آنچه هست، نشان دهد) در تعریف روایات کشتارها اغراق و گزافه گویی می‌کرد، گویی عده‌ای معدود موفق شدند همانند شیری قدرتمند، دشمن خود را به زانو درآورد! از همین روی در نقل اخبار بزرگنمایی می‌کردند و تعمداً تعداد کشته‌شدگان را بالاتر از اندازه‌ی واقعی نقل می‌کردند. این مسئله را حتی دکتر عبدالحسین زرینکوب هم قبول داشتند و بر این مسئله تأکید نمودند. آنجا که فرمودند: «درباره‌ی اخبار فتوح تازیان در ایران مبالغه‌ها و خطاهای بسیار رفته است. روایات عربِ عراق از گزاف و خودستایی آکنده است، چنانکه اخبار خداینامه‌های ایران نیز از نفرت و بهانه تراشی خالی نیست»[5].

پی‌نوشت:

[1]. عبدالحسین زرینکوب، کارنامه اسلام، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1391. ص 11-12
[2]. عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن، 1392. ص 269
[3]. عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن، 1392. ص 83
[4]. بنگرید به «حقایقی شگفت‌انگیز از مسلمان شدن ایرانیان یَمَن در عصر پیامبر»
[5]. نشریه معارف اسلامی، سازمان اوقاف، آبان 1347، شماره 7، ص 36، مقاله «اسلام در ایران» از دکتر عبدالحسین زرینکوب

تولیدی

دیدگاه‌ها

وقایع اخیر دنیای عرب در قرن حاضر خود گواه می دهد در هزاره قبل چه اتفاقاتی افتاده و چه کشتارهایی شده بعد شما می گوئید تحریف تاریخ و آمار غلط. جالب است... هنوز هم عقاید برتری طلبی و به روز و جبر مسلمان کردن غیر مسلمانان در بین مسلمانان شایع است و حتی به هم دین های خود که فرقه و مذهب دیگری دارند نیز رحم نمی کنند چه برسد به بقیه.

نمیشود که همه رفتارهای عرب صدر اسلام را به اسلام ربط داد چون صحابه و تابعین رضی الله عنهم چه بسا دچار خطا میشدند و برخی چون بنی امیه بسیار خطا کردند. اگر داعش امروز چنین میکند به اسلام ربطی ندارد چون آنان خود مسلمانان را میکشند حال آنکه در سنت کشتن کسی که در ظاهر مسلمان باشد و معتقد به شعار لا اله الا الله و محمداً رسول الله باشد، حرام است. کشتن اهل کتاب که در ذمه مسلمین هستند حرام است. اما کشتن غیر اهل کتاب جایز است به شرطی که فتنه انگیز از سوی خودشان باشد.باید دو راه پیش روی کفار غیرذمی گذاشت: یا مرگ یا اسلام. از این خاطر که شما هیچ گاه با یک غده سرطانی یا میکروب خطرناک با زبان خوش صحبت نمیکنید. میکروب خطرناک باید از بین برود. اگر کافر مسلمان شود دیگر آن میکروب خطرناک نیست. اما از دید اسلام با مسلمین (با هر مذهبی) و با پیروان ادیان آسمانی ( اهل کتاب) باید محترمانه رفتار کرد و آنان را در دین خود آزاد گذاشت. به شرط پرداخت جزیه. عقیده برتری طلبی در بین همه هست. هر کس که به راه خود یقین دارد خود را برتر از دیگران میداند. هرکس مبنا دارد باید بجنگد. در دنیای امروز اگر نجنگی نابود میشوید باید بجنگید. اگر مبنا دارید باید مبارزه کنید. وگرنه باید برده گردن کشان باشی. باید برده باشی بدون اینکه خود بدانی. باید کار کنی تا جیب مستکبرین را پر تر کنی.

جناب بلوچ که همین عربها اسمت را به بلوش مبدل کردند جبران این جنایات را که شما اشتباه میخوانید را چه کسی میدهد؟؟؟تا همین چند سال پیش در ایران خود ما ایرانیها که بزرگترین قربانی چنین جنایاتی هستیم جرات بیان این جنایات را نداشتیم تا چه برسد به نیاکان ما.

عربها نام کشور شما را نیز ایران کرده اند، سابقاً این سرزمین پیش از فتح عرب، إران نامیده میشد. سپاس

ایرانی داری اشتباه میکنی !!! کتابای تاریخی پره از حرف و حدیثا درباره حمله اعراب ! یعنی تاریخ نویسها مینوشتن و قلم میزدن و جرئتش رو هم داشتن !!! ولی باستان پرستای افراطی وقتی دروغ میگن به کسی اجازه نقد هم نمیدن !! هرکی بخواد حرف حق را بزنه شسریع شلوغش میکنن و فحش میدن. باستان پرستا ( کوروش پرستا ) دیکتاتورترین و داعشی ترین افراد هستن. چون هر مخالفی رو ترور شخصیتی میکنن. مثلاً استاد غیاث ابادی رو ترور شخصیتی میکنن. اما تفکرات ایشون داره نشر پیدا میکنه و خیلی از جوونا دارن بیدار میشن

پس از ورود مسلمانان به ایران شاهد شورشهایی در برخی نقاط هستیم. زرتشتیان ادعا می کنند این شورشها بخاطر این بوده که مسلمانها به زور می خواستند اسلام را تحمیل کنند اما ایرانیها برای نپذیرفتن اسلام، دست به شورش می زدند. ایران شناس برجسته ریچارد نلسون فرای بر این باور است که این شورش ها حتی برضد حکومت نیز نبوده، بلکه بیشتر برضد بی عدالتی های حاکمان محلی بوده نه اصل حکومت. او می نویسد: «از نظر دینی چندان ایستادگی در ایران عرضه نمی شد؛ بلکه پایداریها بیشتر ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی بود. از آنجا که عربان غالبا امور مالیاتی و اداره دیوانهای محلی را در دست دهقانان بومی گذاشته بودند، بسیاری از شورشهای کوچک علیه حکومت اسلامی بیشتر جنبه دشمنی با درازدستان و بیدادگران بومی می یافت تا حکومت عرب. تصور کهن ریختن عربان از بیابان با یک دست به قرآن و دست دیگر شمشیر اینک کاملا منسوخ شده است. این چنین پدیده ای هرگز نبوده است و امروزه واقعیات آشکارتر شده اند.» (عصر زرین فرهنگ ایران، ص ۸۹ ـ ۹۰) شناسنامه کتاب: عصر زرین فرهنگ ایران، ریچارد نیلسون فرای، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم

کسانی که به کتاب دو قرن سکوت می بالند بهتر است که نگاهی به مقاله بیندازند تا بفهمند که دو قرن سکوت در حقیقت چه گفته است. َ وَ السَّلامُ عَلى‏ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‏

هر انسان منصف و دارای عقل میفهمد و این را درک میکند که این افکار وهابیت و تکفیری برای چند سال اخیر و زیر سر سرویس های انگلیس و آمریکا و صهیونیسم است و اسلام واقعی مواضع امام خمینی(ره) است و امروز هم میتوانید سخنرانی ها و مواضع رهبر بزرگ ایران را با کسانی که مدعی اسلام هستند و با کسانی که ادعای حقوق بشر دارند مقایسه کنید. به امید هدایت همه ی بشریت

آنچه كه در افغانستان و سوريه و عراق و يمن و عربستان سعودي توسط طالبان و القاعده و داعش و جبهه النصره و ..... در حال وقوع است دقيقا همان چيزي است كه عرب ها و مسلمانان در حمله به ايران در دوره ساساني انجام دادند.زرين كوب پس از انقلاب مجبور به تغيير در آرا خود شد و حتي نام وي در ليست قتلهاي زنجيره اي هم بود.همانطور كه استاد تفضلي را كشتند.

آنچه عربها و مسلمانان در فتح ایران انجام دادند دقیقاً همون کاری بود که کوروش با مردم بقیه سرزمینها انجام داد ! همون کاری که انوشیروان با مردم ایرانی و غیرایرانی انجام داد !!! چطور کوروش و انوشیروان هرچی کردن خوب بود ! ولی عربها کردن بد بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منطقتو عشقه !!!!!! آقای زرینکوب همون قبل از انقلاب نظراتش عوض شد ! نشون به اون نشونی که کتاب کارنامه اسلام رو در سال 48 نوشت !!! یعنی 9 سال قبل از انقللاب ! تازه در سال 1347 در نشریه معارف اسلامی، سازمان اوقاف، شماره ۷، ص ۳۶، مقاله «اسلام در ایران» گفته خیلی از اخبار بکش بکش عربها در ایران دروغه !!! آقای محترم !!! 1347 و 1348 میشه بعد از انقلاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اسم استاد زرینکوب تو ليست قتلهاي زنجيره اي بود ؟؟؟؟؟ سند ؟؟؟؟؟؟ ایشون هیچ ربطی به قتل های زنجیره ای نداشت ! تغییر در عقائد استاد زرینکوب حداقل 20-30 سال قبل از قتل هاب زنجیره ای بود !!! چیرو به چی ربط میدید ؟؟؟؟؟؟؟

ایرانی ها از بی عقلی ها و نابخردیهای موبدان ساسانی خسته و زده شده بودن. یه نمونه از عقلانیت اوستایی : ملاکهای برتری در دین زرتشتی در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 4 بند 47 – 48 چنین آمده است مردی که خانه دارد بهتر از مردی است که خانه ندارد . مردی که فرزند دارد بهتر از مردی است که فرزند ندارد . ثروتمندان بهتر از نیازمندان هستند . مردی که از شکم سیر دارد ( یا شکم خود را از گوشت پر نماید ) بهتر از مرد گرسنه است . مردان سیر بیشتر از مردان گرسنه با امشاسپندان و منش نیک سرشار می شود . انسان سیر ارزش یک انسان را دارد اما انسان گرسنه چنین نیست . و ... نگاه کنید به پژوهش و ترجمه جیمز دارمستتر ، باستان شناس و اوستاشناس فرانسوی و شبیه به این در پژوهش استاد پورداود ، به گزارش دکتر دوستخواه ، نسخه ی انجمن زرتشتیان آلمان ، چاپ انتشارات مروارید دین زرتشتی به جای اینکه انسانیت ، ایمان و عمل صالح را ملاک برتری قرار دهد ، مال و ثروت و شکم سیر را ملاک برتری قرار داده است . >>>>>>>>>> اما دیدگاه اسلام : اسلام ، انسانیت، ایمان و عمل صالح را تنها ملاک برتری می داند : اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را نژادها و گروه ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید. و گرامى‏ ترین شما نزد پروردگار ، با تقواترین شماست . خداوند دانا و آگاه است‏ . ( سوره 49 آیه 13 ) و به یکدیگر نیكى كنید، كه خداوند، نیكوكاران را دوست مى ‏دارد. ( سوره 2 آیه 195 ) اینطوری مردم به اسلام گرایش پیدا میکردن

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.