افزودن نظر جدید

ایرانی ها از بی عقلی ها و نابخردیهای موبدان ساسانی خسته و زده شده بودن. یه نمونه از عقلانیت اوستایی : ملاکهای برتری در دین زرتشتی در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 4 بند 47 – 48 چنین آمده است مردی که خانه دارد بهتر از مردی است که خانه ندارد . مردی که فرزند دارد بهتر از مردی است که فرزند ندارد . ثروتمندان بهتر از نیازمندان هستند . مردی که از شکم سیر دارد ( یا شکم خود را از گوشت پر نماید ) بهتر از مرد گرسنه است . مردان سیر بیشتر از مردان گرسنه با امشاسپندان و منش نیک سرشار می شود . انسان سیر ارزش یک انسان را دارد اما انسان گرسنه چنین نیست . و ... نگاه کنید به پژوهش و ترجمه جیمز دارمستتر ، باستان شناس و اوستاشناس فرانسوی و شبیه به این در پژوهش استاد پورداود ، به گزارش دکتر دوستخواه ، نسخه ی انجمن زرتشتیان آلمان ، چاپ انتشارات مروارید دین زرتشتی به جای اینکه انسانیت ، ایمان و عمل صالح را ملاک برتری قرار دهد ، مال و ثروت و شکم سیر را ملاک برتری قرار داده است . >>>>>>>>>> اما دیدگاه اسلام : اسلام ، انسانیت، ایمان و عمل صالح را تنها ملاک برتری می داند : اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را نژادها و گروه ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید. و گرامى‏ ترین شما نزد پروردگار ، با تقواترین شماست . خداوند دانا و آگاه است‏ . ( سوره 49 آیه 13 ) و به یکدیگر نیكى كنید، كه خداوند، نیكوكاران را دوست مى ‏دارد. ( سوره 2 آیه 195 ) اینطوری مردم به اسلام گرایش پیدا میکردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.