افزودن نظر جدید

ذکر کامل منبع تاریخی لطفا چنین اتفاقی مسلما میبایست در کتب تاریخی معتبر امده باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.