افزودن نظر جدید

من زرتشی نیستم ولی به این نتیجه رسیده ام که دینی به این کهنی که چند قرن قبل از اسلام بوده به این مقام از علم و اگاهی رسید که فهمیده دروغ عامل بیشترین گناهاست ودورشدن از انسانیت وافریدگار است به نظر من میتوان گفت که بزرگان زرتشت متواند معلمان ادیان دیگر یکتا پرستی باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.