افزودن نظر جدید

با سلام و تشکر از شما محقق ارجمند بله غلط املایی ممکن است اتفاق افتاده باشد ولی ارزش علمی مقاله را زیر سوال نمیبرد/ اما آدرسی که از کتاب مقاله شخصی سیاح ذکر فرمودید بنده دسترسی به اصل کتاب ندارم ولی با توجه به اینکه خود بهاییان در سایتهای تبلیغی از جمله در سایت نگاه این آدرس را ذکر کرده اند به نظر مطابق با واقع است http://www.newnegah.org/articles/390 / اما در مورد جناب بهاء فرمایش شما هم صحیح و محترم است ولی بنای نویسنده بر بیطرفی و نقد علمی است و از اسماء و القاب مختلف بنا به تناسب در نوشتار استفاده میکند / موید باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.