افزودن نظر جدید

بین هر قومی خوب و بد وجود داره. اینکه میگید کمبوجیه "هرچی بود از عربها بهتر بود" یعنی تعصب. یعنی اگه کمبوجیه دزد و قاتل هم بود باز بهتر از عربها بود... خوب یعنی کمبوجیه که برادر خودشو کشته و به خواهر خودش تجاوز کرده (؟!) و سرزمین های بسیار حمله کرده و خونهای بسیاری ریخته، بهتر از اون عربی هست که کار بدی نکرده. این حرف شما یعنی تعصب. کمبوجیه در مصر چیکار میکرد؟ دفاع از سرزمین خودش؟ مگه مصر به ایران حمله کرده بود؟ سر در سازمان ملل هم چیزی درباره کورش و کمبوجیه نیست. به شایعات توجه نکنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.