افزودن نظر جدید

چقدر سطحی نگر کوته نظر و متعصبید یه قران ک نه صدتا قران هم برای شما نازل بشه باز نمیفهمید خیلی مغز میخواد تا بتونید سخنان این بزرگان صوفیه رو درک کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.