افزودن نظر جدید

در همین قران کریم آیاتی از وجود داره که مستقیما اشاره به درک نکردن انسان از مفاهیم بزرگ و علم حق داره همراهی حضرت موسی در کنار حضرت خضر (ع) به زیبایی هر چه تمام تر اشاره میکنه که حتی حضرت موسی قدرت صبر و درک مفاهیم عملی خضر رو نداره و برداشت ظاهری او حتی موسی را خشمگین میکنه اما در باطن قضیه چیز دیگری بوده این آموزه قران هم هست پس شما هم برداشت ظاهری از قران نباید بکنید که حضرت رسول هم چنین پیشنهاد و سخنی رو به ما نگفته اند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.