افزودن نظر جدید

مثل اسلام هست چرا ایراد میگیردید . مسلمانان هم با اهنگین خواندن قران و اینطور فریب دادن برای جذب افراد استفاده میکردند پس ما باید بگیم فریب! اونطوری که شما گفتید بله ! هوس بازان هم پس جذب ایات قران میشن بخاطر صوت و صدا !! شما هستید که عیوب الکی میگیرید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.